Lečenje poremećaja pankreasa zahteva posebnu stručnost i rad specijalno posvećenog tima budući da su ove bolesti relativno retke i zahtevaju kompleksnu dijagnostiku i operativne zahvate. Hirurški tim Humanitasa posvećen oboljenjima pankreasa poseduje zavidno iskustvo u lečenju oboljenja pankreasa i aktivno sarađuje sa ostalim specijalističkim službama u okviru bolnice (gastroenterologija, endoskopija, onkologija, radioterapija, anatomska patologija), kako bi se obezbedila adekvatna medicinska stručnost i najnovija tehnologija u dijagnostici, lečenju i proučavanju ovih oboljenja. Tim takođe sarađuje i sa brojnim kako italijanskim tako i svetskim naučnim centrima (poput centra Karolinska u Stokholmu i bolnicom Sveti Vinsent u Dablinu), kako bi se što više unapredilo znanje iz ove oblasti medicine. Operacija pankreasa smatra se jednim od  najsloženijih od zahvata koji se obavljaju u abdomenu, i nosi poseban rizik. Različite studije ukazale su na visok rizik od mogućih komplikacija nakon samog zahvata na pankreasu, a koje su opet na dosta niskom nivou kod pacijenata koji su operisani u za to specijalizovanim centrima koji zahvat redovno obavljaju. Tim Humanitasa koji se bavi operativnim zahvatima na pankreasu godišnje obavi oko 150 intervencija na pankreasu sa stopom smrtnosti nižom od 2%. Tim Humanitasa za Hirurgiju pankresa izvodi standardne resekcije pankreasa, a posebno je stručan u izvođenju atipičnih operacija kojima se očuva pankreasni parenhim u slučajevima benignih i početnih oblika malignih tumora. Većina operacija mora se izvesti na takozvani “tradicionalni” način, klasičnim rezom abdominalnog zida, što ovu operaciju čini tehnički izuzetno teškom. Međutim, u izvesnim slučajevima moguće je obaviti i laparoskopski zahvat, odnosno minimalno invazivnu metodu kojom se smanjuje bol od operacije i povećava efikasnost lečenja.

Tim Humanitasa za Hirurgiju pankreasa veliku pažnju poklanja perioperativnom menadžmentu (kontroli bola, mobilizaciji, ishrani itd.), primenom unapređenih programa oporavka u tesnoj saradnji sa anesteziolozima i specijalno obučenim medicinskim sestrama.