Klinička aktivnost Odeljenja za operaciju šake obuhvata stručne oblasti vezane za koštano-zglobne, mišićno-tetivne, nervne, vaskularne i kožne strukture šake i zgloba šake, i izvodi kako fakultativne tako i zahvate nakon trauma i povreda.

Tim koristi najsavremenije tehnike iz oblasti artroskopske hirurgije, mikrohirurgije i protetske hirurgije.

Pacijenti su pod nadzorom hirurga od prve ambulatne posete, i zatim duž čitavog procesa dijagnostike i lečenja.

Više od 90% operacija izvodi se u okviru Dnevne bolnice. Pacijenti sa težim zdravstvenim problemima, ili oni koji žive daleko od bolnice, ili oni koji moraju da se podvrgnu visoko invazivnim operacijama, hospitalizuju se na određeni period kako bi se obezbedila njihova bezbednost i zadovoljile potrebe lečenja.

Postoperativna rehabilitacija je važan deo svakog lečenja. Tim terapeuta specijalizovanih za područje šake sarađuju sa hirurzima tokom svakog zahvata. Protokol rehabilitacije počinje na dan operacije i posebno se procenjuje za svakog pacijenta ponaosob. Rezultati lečenja kontinuirano se procenjuju i koriste se kao test za unapređenje kvaliteta nege.

Odeljenje se takođe bavi urođenim defektima kod dece, uz posebnu pažnju na kako hirurški tako i anesteziološki, ali i organizacioni process, uz pružanje odgovarajućeg prijema u ustanovu i sredinu prilagođenu najmlađim pacijentima.

U okviru samog Odeljenja neprestano se izvode istraživački protokoli i program obuke.