Odeljenje za operaciju srca bavi se bolestima srca kod odraslih, uz posebnu pažnju usmerenu na:

 

Hirurško lečenje atrijalne fibrilacije u kombinaciji sa operacijom zaliska;

Operacija srčanih zalistaka, zamena mitralnog zaliska i aortnog zaliska (tim poseduje značajno iskustvo kod aneurizme uzlazne aorte tokom zamene ovog dela aorte uz očuvanje prirodnog aortnog zaliska); ove operacije izvode se i na tradicionalni način, putem minimalno invazivne procedure (hirurškim rezom manjim od 10cm – minitorakotomija i ministernotomija) kao i uz pomoć videoskopije, i radi postizanja optimalnog rezultat, koristi se ultrazvuk tokom same procedure;

Lečenje ishemijske bolesti srca ugradnjom bajpasa upotrebom višestrukih arterijskih  graftova, sa ili bez primene vantelesne cirkulacije (u tom slučaju operacija se izvodi bez zaustavljanja srca) takođe i putem malih hirurških rezova (minitorakotomija), reoperacija koronarnih bajpaseva, upotreba tehnike leve ventrikularne remodelacije i reparacija mitralnog zaliska kada mu je narušena funkcija usled ishemijskog oštećenja srca;

Urođene bolesti srca (operacija defekta atrijalnog septuma) i tumora koji pogađaju srce; ove intervencije izvode se putem minitorakotomije i vođene su video snimanjem;

Lečenje aneurizme grudnog dela aorte vrši se tradicionalnim hirurškim tehnikama (obe uključuju upotrebu stenta koji ne zahteva otvaranje grudnog koša).

Tim je takođe stekao veliko iskustvo u srednjoj i dugotrajnoj asistenciji cirkulaciji, upotrebom aparata za mehaničku pomoć (ugradljiv i vantelesni pejsmejker – VAD) za pacijente sa teškim oštećenjem funkcije leve komore.