Kliničke i naučne aktivnosti Odeljenja za opštu i digestivnu hirurgiju u saradnji sa Univerzitetom, posebno su usmerene na proučavanje i lečenje kako benignih tako i malignih bolesti jetre i žuči, pankreasa i debelog creva.

 

Operativno odeljenje sastoji se od sledećih aktivnih odseka:

 

Opšta hirurgija i Dnevna bolnica

Urgentna hirurgija

Operativno odeljenje za hirurgiju debelog i analnog creva i hirurgiju pankreasa

Odeljenje takođe primenjuje minimalno invazivne laparoskopske metode i tehnike za lečenje neoplastičnih oboljenja. U određenim slučajevima, danas je moguće izvršiti laparoskopsku resekciju jetre sa očiglednim prednostima koje ova metoda ima po pitanju postoperativnog toka.

Takođe postoje i laparoskopske tehnike lečenja kod intersticijalnih i neintersticijalnih stanja (posebno, ablacija radiotalasima u kojoj ovo Odeljenje ima najveće iskustvo na nacionalnom nivou) kod pacijenata sa kancerom koji ne mogu da se podvrgnu hirurškoj resekciji.

Veliki broj resekcija pankreasa usled neoplazije primenjuje se kako kod malignih, tako i kod benignih tumora; u ovim slučajevima Odeljenje takođe koristi laparoskopsku resekciju sa ili bez očuvanja slezine.