Kao deo Operativnog Odeljenja, aktivnosti Opšte medicine i Pulmologije obuhvataju dijagnostiku, lečenje i kontrole akutnih i hroničnih bolesti respiratornog sistema (hronična opstruktivna bolest pluća, intersticijalna bolest, rak pluća i pleuralni izliv kod sakrodioze).

Za ova oboljenja razvijeni su kako edukativni program tako i program individualno prilagođene rehabilitacije. Testovi koji se obavljaju obuhvataju: funkcionalni test pluća, fibro-bronhoskopija, bronhijalna biopsija, brašing, BAL biopsija pluća, trahealna aspiracija, tora centeza i intrakavitarna terapija kod pleuralnog izliva.

 

Odeljenje za Alergologiju u Humanitasu je koncipirano na ambulantnoj bazi i sarađuje sa Institutom za Pulmologiju, a bavi se dijagnostikom i lečenjem sledećih bolesti, kako kod odraslih tako i kod dece:

 

Alergija i netolerancija na hranu;

Respiratorne alergije (posebno, rhinitis i astma koji su sezonske i perenijalne alergije), kao i izloženost profesionalnim alergenima;

Alergijski konjuktivitis;

Kontaktni dermatitis i profesionalni kontaktni dermatitis.

Hronična urtikarija;

Za pravilnu dijagnozu ovih bolesti, trebalo bi da se izvedu sledeći testovi: kožni test na alergene koji se udišu, kožni test za sezonske i godišnje alergene, kožni test za alergije na hranu GIRDCA stadardni test flasterom, preporučen za 30 alergena; PRIST i RAST test za uobičajene inhalante i alergije na hranu; i spirometrija.

 

U specifičnim slučajevima kod pacijenata sa hroničnom urtikarijom izvode se i rutinske analize krvi kao i test na auto-antitela, virusno-serumni test, analiza stolice na parazite, rentgensko snimanje zubnih lukova i ultrazvuk i radiološke pretrage telesnih šupljina.