Odeljenje za opštu onkološku hirurgiju bavi se gotovo isključivo neoplastičnim oboljenjima koja zahtevaju hirurški tretman.

 

Njen glavni interes i aktivnosti usmereni su na lečenje kancera digestivnog trakta: uključujući i želudac, dvanaestopalačno, tanko i debelo crev o, jetru, žučne puteve i pankreas. Za sva ova oboljenja odgovarajuća lečenja prate najnovije indikacije koje dolaze od najkvalifikovanijih iskustava. Štaviše, kada god se za to ukaže potreba koristi se integrisano lečenje, kako u postoperativnim pridurženim terapijama i merama opreza koje se preporučuju, a sve u saradnji sa Odeljenjem za onkologiju i radioterapiju.

Odeljenje se takođe bavi hirurškim zahvatima u oblasti endokrinologije, posebno štitne žlezde i paraštitastih žlezdi, uz primenu minimalno invazivnih tehnika i intraoperativnog PTH testiranja kad god je to potrebno. U saradnji sa Odeljenjem za interventnu radiologiju, rade se i serije PTH testiranja sa selektivnom venskom kateterizacijom kod pacijenata sa suspektnim intratorakalnim adenomima paraštitastih žlezda.

Odsek za hirurgiju sarkoma – raka vezivnog tkiva i kostiju – bavi se relativno retkim i ne uvek definisanim oboljenjima koja zahtevaju specijalne veštine i multidisciplinarni pristup. Veliki broj slučajeva kojima se ovaj odsek bavio omogućio mu je da postane jedan od najvećih centara u zemlji koji se bavi ovim stanjima.

Od ostalih bolesti koje su od posebnog značaja za ovo Odeljenje jeste melanom, za čije lečenje Odeljenje ostvaruje široku interdisciplinarnu saradnju sa Odeljenjem dermatologije, plastične hirurgije i onkologije.

Ovo Odeljenje je inače, u saradnji sa Nacionalnim Institutom za rak u Milanu, započelo program peritonealne operacije kod primarnih tumora (mezotelioma i pseudomiksom) i peritonealnih metastaza (kolorektalni karcinom i karcinom jajnika). Ove intervencije su izuzetno složene i teške i obuhvataju fazu uništenja, nakon koje sledi endoabdominalna perfuzija lekovima za hemoterapiju i visokim temperaturama (hemohipertermija).

Operativno odeljenje takođe je specijalizovano za upotrebu enteralne i parenteralne veštačke ishrane kod pothranjenih pacijenata sa intenstinalnom insuficijencijom ili digestivnom fistulom. Takođe, usvojeni su i protokoli takozvane brze hirurgije. Ovaj metod odlikuje se serijom postupaka i terapija koji imaju za cilj smanjenje operativnog stresa skraćivanjem vremena pripreme i postoperativnog bola, brzu mobilizaciju i skraćenje boravka u bolnici. Ovi protokoli imaju međunarodno priznanje i mogu da se primene na velikom broju pacijenata koji treba da se podvrgnu opsežnim hirurškim zahvatima.

Kliničke aktivnosti obuhvataju običan boravak u bolnici, dnevnoj bolnici i ambulantne posete kako specijalistima hirurške onkologije (sarkom, melanom, štitna i paraštitaste žlezde, želudac, kolorektalni deo, jetra, pankreas i žučni putevi) tako i specijalistima opšte hirurgije (operacija kile, kamena u žučnoj kesi). Takođe postoji i klinički deo posvećen zbrinjavanju teških rana koje zahtevaju specijalne mere lečenja kako bi zarasle (VAC terapija vakuumom i slično), kao i klinika za pacijente sa stomom (kolostomija i ileostomija) koji mogu da se konsultuju sa specijalizovanim sestrama kako bi rešili neki specifičan problem sa kojima se mogu susreti.

 

Naučne aktivnosti sprovode se na nacionalnom i međunarodnom nivou i omogućavaju pacijentima da učestvuju u eksperimentalnim protokolima lečenja.