Ortopedska hirurgija ugradnje protetičkih naprava na efikasan način može da izleči degenerativne promene na zglobovima, posebno osteoartritisa, kao i manjih preloma, artritisa i tumora. Zahvaljujući evoluciji u tehnikama i materijalima koji se primenjuju, ugradnja proteza omogućava dugotrajan rezultat i omogućava uklanjanje boli, kao i povratak funckije i mobilnosti samog zgloba i, kod mladih osoba posebno, daje mogućnost bavljenja nekim sportskim aktivnostima.

Ovaj tim koristi različite vrste protetskih naprava: necementnih, koje su sačinjene od legure titanijuma, koja se primenjuje u direktnom kontaktu sa kostima, kao i cementne implante, ili one obložene slojem akrilnog cementa koji sprečava direktan kontakt osnove i kosti i konačno površine proteze. Svi ovi tipovi proteza su podjednako pouzdani, dugotrajni i imaju istu vrednost. Izbor proteze obavlja hirurg koji na najprecizniji način tumači parametre koji određuju tip proteze koja će se primeniti (pol, starosna dob, indeks osteoporoze, morfokortikalni indeks, potreba za funkcionalnošću, itd.).

Proteze kolena ugrađuju se minimalno invazivnim tehnikama tako da se mogu koristiti male proteze jednog kondila. Zamena čitavog kolena se takođe izvodi i ove proteze mogu biti sa ili bez cementa. U nekim slučajevima postoji indikacija za upotrebu navigacije kako bi se uz pomoć kompjuterizovanih instrumenata lakše izvodio zahvat.

U Humanitasu se hirurška intervencija indikovana osteortritisom (oblik artritisa kuka) obično izvodi nakon primene konzervativne farmakološke terapije i fizikalne terapije kako bi se povratila funkcionalnost samog zgloba. Pre same operacije pacijent se povrgne svi potrebnim pretragama kao i analizama krvi zbog mogućnosti primanja transfuzije tokom operacije.

Priprema u Dnevnoj bolnici smanjuje potrebu za hospitalizacijom. Intervencija ugradnje proteze može da se izvede tradicionalnim pristupom ili minimalno invazivnim tehnikama i uz rez od samo nekoliko centimetara. Zahvat može biti manje ili više konzervativan, zavisno od tipa proteze koja se koristi: klasičnim se u potpunosti zamenjuje glava i vrat butne kosti, a sa druge strane kod površinske intervencije, koja se obično primenjuje kod mlađih pacijenata, primenjuje se na glavi butne kosti kao i na acetabulumu (karličnoj čašici).

Nakon operacije se u bolnici ostaje u proseku oko 4 dana. Pacijent se zatim šalje na odeljenje gde mu se daju uputstva za vežbe rehabilitacije koju nastavlja kod kuće.