Odeljenje za Rehabilitaciju i Funkcionalni oporavak bolnice Humanitas pruža kako ambulantne tako i kliničke bolničke usluge. Ono obuhvata veći deo pacijenata, a sve u saradnji sa većinom Operativnih jedinica u okviru naše Klinike (intenzivna nega, kardiohirurgija, kardiologija, ortopedija, neurohirurgija, neurologija, torakalna hirurgija, pulmologija, vaskularna hirurgija, opšta hirurgija).

Cilj je pripremanje pacijenta za intervenciju i/ili svođenje na minimum postoperativnih komplikacija, i samim tim olakšavanje bržeg obnavljanja funkcija i povratka svakodnevnom načinu života.

Odeljenje za Rehabilitaciju i Funkcionalni oporavak sastoji se iz tri odseka koji su posvećeni ortopedskoj rehabilitaciji, neurološkoj rehabilitaciji i kardio-respiratornoj rehabilitaciji sa preko stotinu bolničkih kreveta. Osim tradicionalnih metoda terapije koje primenjuje, Odeljenje koristi i najsavremenije metode kako bi se pacijentu omogućio najbolji oporavak i povratak privremeno narušenih funkcija.

 

Pacijenti koji koriste ambulantne usluge mogu da koriste iste prostorije i kapacitete koji se koriste za bolničko lečenje. Posebna pažnja posvećena je pacijentima koji su bili podvrgnuti ortopedskom operativnom zahvatu u dnevnoj bolnici. Oni mogu da nastave da primaju određenu vrstu nege u danima nakon operacije. Zatim, ovde se tretiraju i pacijenti sa hroničnim bolestima skeletno-mišićnog sistema (osteoartritis, osteoporoza, bol donjeg dela leđa, bol u vratu, itd.) kao i pacijenti koji boluju od srčanih, plućnih i neuroloških oboljenja.

 

Od 2007. godine, Odeljenje aktivno učestvuje u novom Centru za Istraživanje i Edukaciju u oblasti Rehabilitacije u okviru bolnice Humanitas, koje je postalo samostalna struktura na 6000 metara kvadratnih smeštena ispred bolnice. Rehabilitacioni centar poseduje 120 kreveta raspoređenih u tri odeljenja posvećenih ortopedskoj, neurološkoj i kardiorespiratornoj rehabilitaciji. U okviru centra postoji i 6 sala, 12 soba za terapiju i 4 klinike koje su dostupne za približno 270 pacijenata koliko obično centar prima svaki dan.