Rad tima za pedijatrijsku ortopediju u okviru Ortopedske klinike Univerziteta u Milanu, pod upravom profesora Nikole Portinara, usmeren je ka dijagnostici i lečenju svih patoloških stanja iz oblasti ortopedije, bilo ona primarna ili sekundarna, a koja se mogu javiti od rođenja pa do 18. godine.

Tokom dijagnostičko-terapeutskog procesa, pacijent je pod nadzorom tima posebnih, posvećenih stručnjaka – ortopedskog hirurga, psihoterapeuta, terapeuta za rehabilitaciju, anesteziologa, koji su svi visoko specijalizovani u oblasti ortopedije – čime se problemi najmlađih pacijenata rešavaju zajedničkim putem. Prostorije za dijagnostiku i lečenje osmišljeni su na takav način da pacijentu pružaju maksimalni komfor. Postoji i posebno namenjen prostor za ambulantnu kliniku, sa urgentnim prijemom rezervisanim za dijagnostičke provere u slučaju hirurške intervencije i, jedinstveno u Italiji, intenzivna služba za rehabilitaciju tokom postoperativnog perioda u okviru istog odeljenja. Roditelj takođe može da boravi pored deteta tokom čitava 24 časa tokom njegove hospitalizacije. Ovakva strategija uprave omogućava da se na godišnjem nivou ovde obavi gotovo 600 hirurških zahvata.

 

Tim izvodi i opšte pedijatrijsko-ortopedske ambulantne procedure, sa posebnim interesom usmerenim na složene deformitete gornjih i donjih ekstremiteta (varus-valgus deformiteti, problemi vezani za rotacioni deformitet i urođene nepravilnosti u razvoju koštano-mišićnog sistema), na klasifikaciju ortopedskih problema vezanih za genetske syndrome, patološka stanja koja pogađaju dečija stopala (ravno, udubljeno i uvrnuto stopalo) i urođene malformacije većih zglobova poput kolena i kuka.

Takođe postoji i usluga ultrazvučnog snimanja kukova kod novorođenčadi koja omogućava da se putem neinvazivne metode kakva je ultrazvuk i uz pomoć sveokupne procene novorođenčeta, u isto vreme i na istom mestu, i kada je potrebno, odmah odredi odgovarajuće lečenje (konzervativno ili hirurško) i dalje praćenje sve dok se najmlađi pacijenti potpuno ne oporave.

Odeljenje takođe predstavlja nacionalni centar za izučavanje i lečenje ortopedskih problema proizašlih iz neuromišićnih poremećaja, uz posebni osvrt na cerebralnu paralizu, spinu bifidu i mišićne distrofije.

 

U Institutu se izvode klinički i osnovni istraživački radovi u saradnji sa italijanskim i inostranim univerzitetskim centrima. U toku je nekoliko policentričnih istraživanja i studija u saradnju sa Institutom za normalnu humanu morfologiju Univerziteta u Milanu i Politehnike u Milanu, gde se obavlja istraživanje genetskih promena na tetivama kod bolesnika (laboratorija za molekularnu biologiju i genetiku i strudiju proteina) a uticaj na njihove motorne sposobnosti se istražuje putem kompjuterizovane analize hoda (laboratorija za bioinženjering namenjena kinetici i kinematici koraka) kako bi se našla nova terapeutska rešenja za decu sa ortopedskim problemima, naročito kod one koja su pogođena dečijim neuromotornim defektima, posebno cerebralnom paralizom.

Odeljenje se bavi studijom izmene genetskih, metaboličkih i mehaničkih svojstava tetiva sklonih pucanju koja je tipična za neka neuromišićna oboljenja, kako bi se razumeli mehanizmi vezani za ove bolesti. Ovo je nedavno omogućilo razvoj novih medicinskih i hirurških protokola lečenja koji se mogu primeniti u ranoj fazi i sa minimalno invazivnim tehnikama i gotovo momentalnom rehabilitacijom nakon same operacije i sa izuzetno povoljnim rezultatima.

Kao deo Ortopedske klinike predavanja su izuzetno važan deo odeljenja za dečiju ortopediju i namenjena su studentima medicine, iz predmeta Dečija ortopedija i sa izbornim predmetom vezanim za neuromotorne bolesti kod dece. Osim toga, predavanja o glavnim dečijim ortopedskim oboljenjima daju se i studentima na Specijalizaciji iz Ortopedije i Traumatologije Univerziteta u Milanu, za specijaliste Akušerstva, sestre na specijalizaciji, kao i za tehničare fokusirane na neuro-psiho-motorne veštine i ortopedske tehničare.