Operativno Odeljenje Plastične Hirurgije, u saradnji sa Univerzitetom bavi se hirurškom rekonstrukcijom tkiva različitih delova tela, i to putem hirurških zahvata kojima se preklapaju kompletna kozmetička hirurgija sa rekonstruktivnom hirurgijom.

 

Naučne i edukativne aktivnosti odeljenja takođe su povezane sa Univerzitetom i to putem intenzivne i česte saradnje sa nekoliko instituta i kliničkih istraživačkih centara, kao i prisustvom Specijalističke škole za Plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju i odeljenja za Kozmetičnu morfodinamičnu Hirurgiju za Master studije.

 

Usluge koje nudi ovo Odeljenje obuhvataju hirurško uklanjanje tumora, rekonstruktivne zahvate, hiruršku korekciju deformiteta, dismorfične tretmane, lečenje trauma i ožiljaka, bolesti vezanih za starenje i bolesti koje zahvteju cervikofacijalnu hirurgiju, kao i zahvate koji obuhvataju grudni koš i grudi, abdominalni zid i gornje i donje ekstremitete.