Operativni blok Senologije nudi najodgovarajuće metode lečenja bioloških karakteristika raka dojke kod svake žene ponaosob.

 

Hirurške metode koje se primenjuju mogu biti konzervativnog tipa – uključujući očuvanje dojke i pazušnih limfnih čvorova uprkos bolesti – i zahvaljujući bliskoj saradnji sa Operativnom timom Odeljenja za Plastičnu hirurgiju (deo tima za negu dojke), posebna pažnja posvećuje se estetskom aspektu u podršci očuvanja integriteta žene.

 

Od benignih oblika oboljenja i mikrokalcifikacija do radioterapije za bolest koja je uznapredovala  na lokalnom nivou, Odeljenje se bavi svim aspektima vezanim za lečenje raka dojke. Ambulantne aktivnosti obuhvataju klinički pregled dojke kod žena bez simptoma, preglede uz primenu aparata i medicinsku dijagnostiku za pacijente sa simptomima (čvorići u dojkama, iscedak iz bradavice ili bol u dojkama), kao i kontrole i praćenje već operisanih pacijentkinja, uz kliničke preglede za žene koje su pod visokim rizikom od oboljevanja usled naslednog faktora i porodične istorije bolesti.

 

Komunikacija je ključni aspekt u filozofiji kliničke i terapijske nege kao i za naknadne kontrolne preglede.

 

U bilo kakvim teškim trenucima dostupna je psihološka terapija, bilo putem telefona (02.8224.6252) ili putem direktnog savetovanja.

 

Glavne inovativne tehnike poput terapije radiotalasima su metode koje su dosta rasprostranjene u Humanitasu; naročito se ističe tehnika sentinel biopsije limfnih čvorova i radiotalasima vođena lokalizacija okultne lezije (ROLL) kojima se omogućava otkrivanje lezija na grudima koje se ne mogu opipati. Ove tehnike deo su kliničke prakse i koriste se kao standardne procedure.

 

Odeljenje Senologije “Odeljenje za Rak Dojke” predstavlja model moderne nege u oblasti zdravlja žene. Evropski model pruža najbolje rezultate po pitanju prevencije i smanjenja rasprostranjenosti raka dojke i omogućava brzi prenos i primenu najvažnijih noviteta i naučnih istraživanja u domen svakodnevne kliničke prakse. Ključni element je multidisciplinarni pristup zdravlju svakog pojedinca ponaosob na osnovu njegove anamneze i studije kliničkih i bioloških karakteristika tumora.