Operativna jedinica Torakalne hirurgije bavi se svim sferama interesa torakalne hirurgije i deluje uglavnom u okviru kliničko-naučnog polja primarnih tumora i metastaza na plućima. Odeljenje usvaja inovativne hirurške tehnike i moderne smernice, kako u dijagnostičkim tako i u procedurama lečenja i u bliskoj je saradnji sa Operativnom jedinicom medicinske onkologije i radioterapije.

 

Posebno, operativni blok Torakalne hirurgije zadužen je za:

 

Hirurško lečenje kako benignih tako i malignih tumora medijastinuma i to kad je god moguće minimalnom invazivnom metodom. Uklanjanje grudne žlezde kod miastenije gravis izvodi se upotrebom videotorakoskopskog pristupa.

Videotorakoskopija i minimalno invazivne metode za sve dijagnostičke potrebe u torakalnoj onkologiji i lečenje svih benignih tumora pluća, medijastinuma i jednjaka. Plućna lobektomija za primitivne maligne ili benigne tumore.

Videotorakoskopija za torakalnu simpatektomiju, palmarnu hiperhidrozu i Rejnodov sindrom.

Videotorakostkopija za spontani pneumotoraks koji se često vezuje za parcijalnu pleuroktomiju kako bi se smanjio rizik ponovnog nastanka.

Lečenje uznapredovalog raka pluća (N2) nakon uvođenja hemoterapije i radioterapije (među deset najboljih specijalističkih centara u Italiji).

Lečenje raka pluća (T4) koji se proširio na velike krvne sudove, dušnik, zid grudne duplje i kičmu, uz moderne rekonstruktivne tehnike. Operativni blok je prvi na nacionalnom nivou i među prvim na međunarodnom za hirurško lečenje spinalnog tumora.

Grudna endoskopija uz upotrebu rigidnog endoskopa za oslobađanje zapušenih disajnih puteva u bronhijama ili dušniku; Bronhoskopija za uklanjanje stranih tela iz disajnih puteva.

Hirurgija jednjaka u kumbinaciji sa cervikalnom laparoskopijom i torakotomijom. Posebno se koristi za minimalno invazivnu prednju torakotomiju “muscle-sparing”, koja garantuje brži povratak funkcije.

Korektivna hirurgija deformiteta grudnog zida uz tradicionalni pristup. Ukratko, u određenim slučajevima može da se koristi  za obavljanje korekcije.

Hirurški tretman metastaza na plućima uz primenu najsavremenijih tehnika (laser) za potpuno uklanjanje tumora kada god je to moguće.

Operativni blok Grudne hirurgije poseduje odeljenje opremljeno salama za pacijente koji se podvrgavaju polu-intenzivnom postoperativnom oporavku, sobama za prijem u Dnevnu bolnicu, za dnevne dijagnostičke procedure i specijalističke klinike za dijagnostičke procedure sa bronhoskopijom.

 

Saradnja sa Operativnim blokom Rehabilitacije omogućava naprednu funkciju tokom postoperativnog oporavka u okviru odgovarajućeg okruženja.

 

Što se tiče istraživačkog rada, Operativni blok je nedavno obavio izvesne studije iz molekularne biologije i ranog otkrivanja raka pluća. U saradnji sa Nacionalnim Institutom za Kancer (NCI-USA), izvedena je studija o genetičkoj epidemiologiji raka pluća (GELCS).

 

Nedavno je 2,400 pušača ili bivših pušača odabrano nasumično za skrining na rak pluća, a koji je razvio profesor Ravazi (DANTE projekat). Još neke molekuarne studije izvedene su sa Odeljenjem za eksperimentalnu onkologiju raka Instituta u Milanu.