Rad ovog odeljenja obuhvata sve ORL podspecijalnosti kako u dijagnostici, tako i u lečenju, usvajanjem minimalno invazivnih metoda koje omogućavaju kraći boravak u bolnici.

U ambulatnom pristupu koriste se video-endoskopske i mikroskopske tehnike koje omogućavaju ranu dijagnostiku i pažljivi i strogi odabir pacijenata koji su kandidati za hirurški zahvat.

Najsavremenija oprema (laseri, microdebrideri i praćenje kranijalnih nerava tokom same operacije) koristi se kako za operacije uha tako i za mikrohirurške zahvate na ušnim nervima (hronični otitis, holesteatom, otoskleroza, akustični neurom, hirurški tretman vrtoglavice, implanti u ušnoj školjki kod odraslih, polu-implantne digitalne proteze), i funkcionalna endoskopija kod operacije nosa i nosnih sinusa.

Mikro-endoskopska operacija fibrosarkoma kod dece i prednje baze lobanje (CSF fistule, neoplazme, itd.) takođe zahtevaju primenu ovih instrumenata, baš kao i mikroskopska hirurgija bočnog dela baze lobanje i operativnih zahvat nad pljuvačnim žlezdama. Ovo odeljenje se takođe bavi i operacijama u oblasti onkologije, za uklanjanje tumora glave i vrata, kao rezultat multidisciplinarne procene stručnjaka i stanja svakog pacijenta ponaosob. Postignut je i operativni sporazum sa Specijalističkom katedrom za ORL Univerziteta u Paviji i Medicinskim fakultetom Insubria (Vareze).