Vaskularne bolesti pogađaju vaskularni sistem organizma – vene i arterije – i manifestuju se bilo njihovim sužavanjem bilo širenjem. Bolest perifernih arterija može da se razvije postepeno i veoma je podmukla baš zato što nema određene simptome. Specijalizovani i ciljani pregledi mogu da pomognu u ranoj dijagnostici problema i da se samim tim promeni prirodni tok bolesti, koja ukoliko se ne leči može da dovede do ozbiljnih komplikacija poput šloga, ishemije ili hemoragije usled pucanja aneurizme.

 

Najčešće bolesti koje napadaju vene generalno imaju manje ozbiljne posledice, međutim, one pogađaju dosta veliki procenat populacije i često su povezane sa genetskim faktorima. Osim što narušavaju estetiku, one mogu značajno ograničiti funkciju nogu, a mogu dovesti i do pojave plućne embolije.

 

Odeljenje Vaskularne Hirurgije I nudi usluge ambulantne nege i hospitalizacije za dijagnozu i lečenje svih kardiovaskularnih bolesti. Uz potporu multirdisciplinarnog tima kardio-grudno-vaskularnog odeljenja, vaskularni hirurg je trenutno jedini specijalista koji je u mogućnosti da obezbedi sve vrste lečenja venskih i arterijskih oboljenja, kako putem klasičnih hirurških metoda tako i putem minimalno invazivnih endovaskularnih zahvata.

 

Što se tiče arterijskih bolesti, tim pod upravom Dr Ćivilinija (Dr.Civilini) učestvuje u tradicionalnim, ali i minimalno invazivnim zahvatima ili hibridnim operacijama, koje se tiču:

 

Splanhičnih i perifernih aneurizmi

Bolesti supra-aortnih krvnih sudova (stenoza karotidnih, vertebralnih i subklavijalnih arterija, glomusni tumori)

Aortoilijačne okluzivne bolesti (Leriche sindrom) i bolesti donjih ekstremiteta

Bolesti poput sindroma medijalnog arkuatnog ligamenta, sindroma gornje torakalne aperture i sindrom uklještenja poplitealne arterije

Aneurizme i disekcije torakalne i abdominalne aorte i luka aorte

U okviru programa Dnevne bolnice i na dan same intervencije, tim je zadužen za lečenje insuficijencije vena i varikoznih vena donjih ekstremiteta uz primenu strippinga u uklanjanju vene saphene magne, tretmana varikoznih vena mini rezovima i estetskih tretmana uz primenu skleroterapije i radiofrekvencije. Na raspolaganju se takođe nalazi i operaciona sala za hitne slučajeve koja je otvorena svakog dana. Sama organizacija jedinice prema modelu intenzivne nege garantuje momentalnu dostupnost kreveta.

 

U samoj klinici poštuje se dres-kod nošenja medicinskih uniformi; savremeni, neinvazivni načini pregleda obavljaju se od strane specijalista angiologa i vaskularnih hirurga; dopler ultrazvuk koristi se za dijagnozu i praćenje pacijenata koji su već podvrgnuti hirurškom zahvatu.