Prevencija i lečenje bolesti sistema za cirkulaciju glavni je zadatak Operativnog odeljenja Vaskularne Hirurgije II.

 

Od prve ambulatne posete lekaru koja može da se zakaže privatno putem Nacionalne zdravstvene službe, preko intervencija u okviru Dnevne bolnice, pa sve do hospitalizacije i složenijih hirurških procedura, aktivnosti tima pod upravom Dr. Bordonija, posvećene su lečenju svih tipova vaskularnih bolesti.

 

Bolesti vena donjih ekstremiteta posebno su česte, čak i kod mlađe populacije. Lečenje koje nudimo kreće se od ambulantnih poseta sa preporukama za odgovarajuću prevenciju, pa sve do skleroterapije i minimalno invazivnih hirurških tehnika.

 

Inovativni pristup prihvaćen od strane pacijenata je sistem lečenja varikoznih vena donjih ekstremiteta koji se izvodi u našoj Dnevnoj bolnici: nema potrebe za prijemom na odeljenje, pacijent može doći u bolnicu Humanitas u jutarnjim časovima, i da se nakon intervencije izvršene u lokalnoj anesteziji vrati kući u popodnevnim časovima.

 

Svaka faza lečenja nalazi se pod vođstvom istog hirurga od početka do kraja; od momenta posete kada se pacijentu objašnjavaju detalji intervencije, preko samog toka intervencije i oporavka, uz direktan kontakt lekara i pomoćnog medicinskog osoblja.

 

Sam datum operacije može se unapred zakazati, sa ciljem da se ispoštuju lične potrebe pacijenta i, ukoliko je potrebno, da se zahvat zakaže u najkraćem mogućem roku.

 

 

Pacijenti sa faktorima rizika za kardiovaskularne bolesti – pušenje, visok krvni pritisak, dijabetes, visok holesterol, fizička neaktivnost, gojaznost, porodična istorija bolesti – češće su skloni pojavi bolesti arterija i krvnih sudova. Ove bolesti mogu imati osobine stenoza, odnosno suženja arterija ili aneurizmi uz gubitak tonusa zida krvnih sudova koji se stoga postepeno šire.

 

Poseta vaskularnom hirurgu i upotreba neinvazivnih tehnika poput ekodoplera naročito su važni jer se bolesti često mogu dijagnostikovati u ranoj fazi čime se može promeniti tok oboljenja. Osim srčanih arterija, arterije koje su najčešće pogođene nastankom plaka su i  karotidne arterije, arterije donjih ekstremiteta kao i bubrežne arterije. Stenoza, odnosno suženje arterija usled prisustva plaka, može da dovede do smanjene prokrvljenosti mozga (što može dovesti do ishemijskih napada i šloga), ozbiljnog narušavanja cirkulacije u esktremitetima (uz pojavu boli različitog intenziteta ili nastanka čireva i gangrene) i do naručavanje funkcije različitih organa. Aorta, najveća arterija našeg organizma najčešće je podložna širenju odnosno nastanku aneurizme (prisutna kod više od 4% osoba starijih od 65 godina): aneurizma vremenom raste i to obično bez bilo kakvih simptoma i tegoba, sve dok ne dođe do njenog pucanja, međutim, ona može lako pravovremeno da se dijagnostikuje i samim tim leči.

 

 

Tehnike lečenja arterijskih oboljenja su efikasnije, manje invazivne i menjaju se u korak sa napretkom nauke i tehnologije. Optimizacija dijagnostike i terapije, maksimalna integracija sa ostalim specijalističkim oblastima i poseban fokus na odnos sa pacijentom i njegovom porodicom nalaze se među osnovnim principima Operativne jedinice Vaskularne Hirurgije II. Stručni tim koristi svaki dostupan savremeni metod za dijagnostiku i lečenje različitih kardiovaskularnih bolesti, uz posebnu pažnju usmerenu ka endovaskularnim metodama (uz radiološku kontrolu) kao alternative ili dopuna klasičnim hirurškim metodama. Preoperativna priprema pacijenta koji će biti podvrgnut intervenciji, bilo ona hirurška ili endovaskularna, pruža detaljne pretrage, posebno u oblasti kardiologije, kako bi se isključile dosta česte propratne bolesti srca, ili, ukoliko su one prisutne, da se nastavi sa najpogodnijim oblikom terapije. Svaka faza procesa dijagnostike se predstavlja pacijentu kako bi mu se što je bolje moguće predočio izbor načina lečenja.