Semene vezikule predstavljaju dve žlezde prisutne u muškom reproduktivnom sistemu.

Zajedno sa prostatom i bulbouretralnim žlezdama formiraju grupu akscesornih seksualnih žlezda.

Lokalizovani su iznad prostate, na obe strane. Njihova uloga jeste sekrecija lepljive supstance koju sačinjava semena tečnost, kao i spema koju produkuju testisi uz kompleksan sekret prostatičnih žlezda i bulbouretralnih.

 

Semene vezikule oslobađaju tečnost bogatu u ugljenim hidratima, pre svega fruktozi, koja ishranjuje spermu. Tečnost takođe sadrži faktore zgrušavanja koji uslovljavaju lepljive karakteristike sperme.

Ova supstance omogućava semenoj tečnosti duži boravak unutar vagine tokom vremena za koje je neophodno spermi da stigne do jajne ćelije. Druga tečnost produkuje se u semenim vezikulama zajedno sa prostaglandinima, koji olakšavaju fertilizaciju povećavajući receptorne sposobnosti sluzokože ceviksa. Prostaglandini mogu pomoći u efikasnijem pokretanju sperme ka ovusu.

 

Semene vezikule obezbeđuju približno 60% tečnosti koja se transportuje u muškom organizmu tokom ejakulacije.

Šta predstavljaju semene vezikule ?

Semene vezikule predstavljaju dve žlezde koje pripadaju muškom reproduktivnom sistemu. Ove žlezde oblika jajeta učestvuju u transport sperme, i dužine su oko 5 cm te se nastavljaju ekskretornim duktusima koji utiču u vas deferens.

 

Semene kesice predstavljaju slepe kesie koje su okružene najvećim delom u gornjim  partijam, dok u donjim postaju užegrade kraće duktusa. Ovi kraći duktusi spajaju lateralne delove duktusa deferensa stvarajući ejakulatorne duktuse na bazi prostate.

 

Veličina i funkcija semenih vezikula regulisane su hormonima kao što je androgen. Androgen je glavni hormone koji reguliše razvoj i aktivnost semenih vezikula. Njegova produkcija započinje tokom pubeteta i opada nakon tridesete godine. U odsustvu ovog hormone, semene vezikule atrofiraju.

 

Postoje tri grupe bolesti koje mogu zahvatiti semene vezikule i izazvati edukciju fertiliteta ili toalnu infertilnost: infektivni, hemospermija (stanje koje se karakteriše krvarenjem  sa sluzokožnih membrane koje oivičavaju vezikuel uključujući i pojavu krvu u semenoj tečnsoti) i tumore (ređi slučajevi).

 

Primarno arterijsko snabdevanje semenih vezikula potiče od prednjih grana unutrašnje ilijačne arterije, koja obezbeđuje tri grane: donju vezikalu, unutrašnju pudendalnu i srednje rektalne arterije. Inervacija semenih vezikula potiče od simpatičkog nervnog sistema čija vlakna potiču od donjeg hipogastričnog pleksusa.

Koja je funkcija semenih kesica ?

Osnovna funkcija semenih tečnosti jeste produkcija lepljive supstance koja gradi spemu, te lini dve trećine ukupnog volumena. Tokom ejakulacije semene kesice podležu kontrakciji tokom koje se sadržaj uliva u vas deferens: kada dostigne vas deferens, sekretovane vezikule mešaju se sa spermom koja se produkuje iz testisa.