Sonografer

 

Sonografija je dijagonostička tehnika koja koristi ultrazvuk kako bi naglasila područja unutar tela. Ona proizvodi slike na osnovu različitih refeleksivnih kapaciteta različitih organa u telu i projektuje se na katodno-zračni osciloskop. Pošto nema neželjenih efekata, takođe se koristi tokom trudnoće umesto radioloških tehnika.

 

Šta sonografer radi?

Sonografer je lekar ili tehničak koji je vešt u korišćenju ultrazvuka kao načina dijagnostičke kontrole. Svrha ultrazvuk je daprikaže delove unutrar tela i proceni funkcionalnost, i prisustvo anomalija. Pored tradicionalne sonde, sonografer koristi takođe i ultrazvuk za procene i hemodinamička merenja protoka krvi, i transkranijalni dopler ultrazvuk kako bi naglasio intrakardijalne i plućne deformacije.

 

Koje bolesti leči sonografer?

Postoji nekoliko bolesti koje sonografer često leči, a to uključuje rak dojke, tirodnu bolest, bolsti koje utiču na abdominalne organe, dopler ultrazvuk za poremećaje krvnih sudova kao što je stenoza, pestis, ulceracije i disekcije, i intrakardijalne ili pulmonarne deformacije.

 

Koje procedure koristi sonografer?

Sonografer može da koristi tradicionalnu sondu za skriniranje raka dojke, tiroidne poremećaje i bolesti koje utiču na abdominalne organe, dopler ultrazvuk za poremećaje krvnih sudova, transkranijalni dopler ultrazvuk za ispitivanje intrakardijalnih ili pulmonarnih deformacija.

 

Kada pacijent treba da poseti sonografera?

Lekar opšte prakse šalje pacijenta kod sonografera u slučaju prethodno dijagnostifikovane bolesti kako bi se pratilo zdravlje i procenio učinak prepisanog lečenja.