Hiperurikemija predstavlja kliničko stanje koje se karakteriše prekomernom koncentracijom mokraćne kiseline u krvnoj plazmi.

Visoke koncentracije tokom dužeg perioda mogu usloviti nastanak ozbiljnijih poremećaja kao što su giht i bubrežni kamenovi.

Povećana produkcija mokraćne kiseline uslovljena je povećanom aktivnošću enzima ksantin oksidaze.

Ksantin oksidaza predstavlja enzim sposoban da transformiše dve supstance – ksantin i hipoksantin, koji povećavaju nivo mokraćne kiseline u organizmu.

 

Prema tome, deluje kao inhibitor ksantin oksidaznog sistema.

Alopurinol  poseduje sposobnost vezivanja za ksantin oksidazu kao i signifikantnu redukciju

Šta predstavlja alopurinol?

Alopurinol se primenjuje u lečenju hiperurikemije, gihta kao i litijaze nastale usled povišenih nivoa mokraćne kiseline.

 

Kako se primenjuje lek Alopurinol?

 

Alopurinol se primenjuje oralno, najčešće u formi tableta ili granula u vidu oralnih suspenzija.

 

Neželjeni efekti udruženi sa primenom Alopurinolom

 

Lečenje primenom alopurinola može usloviti nastanak različitih neželjenih efekata, koji mogu varirati u zavisnosti od individualne osetljivosti, opšteg zdravstvenog stanja, primenjene doze kao i dužine tretmana.

 

U principu, najčešći neželjeni efekti Alopurinola podrazumevaju sledeće:

 

  • Gastrointestinalni poremećaji : mučnina, povraćanje, abdominalni bol ;
  • Neurološki poremećaji: opšta malaksalost, pospanost, poremećaji čula vida i ukusa
  • Poremećaji jetre, citotoksičnost;
  • Kardiovaskularni poremećaji: hipertenzija;
  • Poremećaji nervnog sistema: slabost, parestezije, neuropatija.
  • Hematološki poremećaji: hipersenzitivna reakcija u vidu ojeda, groznice i vaskulitisa

 

Kontraindikacije i mere opreza udružene sa upotrebom Alopurinola

 

Posebna opreznost neophodna je tokom primene ovog leka kod pacijenata sa bubrežnim i hepatičnim poremećajima. Budući na nedostatak naučnih studija koje bi proučavale efikasnost i sigurnost ovih lekova na razvoj fetusa, primena Alopurinola može biti preporučena kod osoba ženskog pola tokom trudnoće ii dojenja.  Upotreba Alopurinola može takođe redukovati sposobnost pacijenta za upravljanjem motornog vozila ili drugim mašinama.