Amil nitrit se primenjuje u eliminaciji bolova udruženih sa anginoznim tegobama.

 

Šta predstavlja amil nitrit?

 

Amil nitrit izaziva nastnak relaksacije krvnih sudova i povećava snabdevanje krvi i kiseonika ka srcu, uz istovremeno redukovanje radnog opterećenja srčane pumpe.

 

Kako se primenjuje Amil nitrit?

.

U principu, Amil nitrit se administrira inhalacionim putem.

 

Neželjeni efekti udruženi sa Amil nitritom

 

U potencijalne neželjene efekte Amil nitrita spadaju:

 

 

 • Dizziness or feeling faint or lightheaded Vrtoglavica ili pojava malaksalosti
 • Ubrzan puls
 • Crvenilo glave i vrata
 • Blaga glavobolja
 • Mučnina i povraćanje
 • Uznemirenost

 

 

U slučaju pojave sledećih simptoma neophodno je pravovremeno kontaktirati ordinirajućeg lekara:

 

 • Iritacije kože
 • Slabost ili malaksalost
 • Cijanoza usana, nokatnih ploča ili dlanova
 • Pojava teže vrtoglavice ili nesvestice
 • Otežano disanje
 • Oslabljen ili ubrzna srčani rad

 

Kontraindikacije i mere opreza udružene sa primenom Amil nitrita

 

Amil nitrit može usloviti pojavu vrtoglavice i osećaja slabosti, pogotovo prilikom nagle promene položaja tela iz ležećeg u sedeći. Neželjeni efekti mogu se pogoršati usled istovremene   konzumacije alkohola.

 

Nadalje, pre otpočinjanja lečenja neophodno je informisati ordinirajućeg lekara u slučaju:

 

 • U slučaju postojanja alergija na aktivnesupstance, razgradne produkte, druge lekove, hranu ili druge supstance.
 • U slučaju istovremene upotrebe drugih lekova, biljnih preparata ili suplemenata kao što su avanafil, riociguat, sildenafil, tadalafil i vardenafil
 • U slučaju postojanja anemije, glaucoma ili hipertiroidizma
 • U slučaju infarkta mozga, srca ili nedavne povrede glave
 • U slučaju postojanja trudnoće ili dojenja