Amilorid  predstavlja diuretic koji pripada grupi kalijuovih diuretika. Deluje suprotstavljajući se bubrežnim efektima aldosterona (steroidni hormone koji se produkuje u spoljašnjim slojevima adrenalnog korteksa) kao i eliminacijom vode, natrijuma i kalijuma izvan organizma.

 

Šta predstavlja Amilorid ?

Amilorid se primenjuje u lečenju hipertenzije, kongestivne srčane insuficijencije, ciroze jetre, nefrotskog sindorma kao i hiperladosteronizma.

 

Kako se upotrebljava Amilorid?

Amilorid se primenjuje oralno u formi tableta, pudera ili parenteralno (rastvor  i raspršivač u vidu injekcija).

 

Neželjeni efekti Amilorida

Neželjeni efekti udruženi sa Amioridom zavise od oblika unetog leka. Najčešći neželjeni efekti  podrazumevaju sledeće:

 

 

  • Gastrointestinalni poremećaji: mučnina, povraćanje, abdominalni bol, dijareja ili zatvor, žeđ, suva usta;
  • Dermatološki poremećaji: crvenilo kože, osećaj svraba
  • Neurološki poremećaji: osećaj vrtoglavice, slabost, glavobolja, vrtoglavica
  • Mišićni grčevi
  • Hiperkalijemija
  • Hiponatrijemija

 

Kontraindikacije ili mere opreza udružene sa upotrebom Amilorida:

 

Hroničnom renalnom insuficijencijom. Takođe se preporučuje kod pacijenata sa dijabetes melitusom, kardiopulmonalnim oboljenjem i hiperkalijemijom. Unos je neophodno pažljivo unositi kod starijih individua.

 

Upotreba Amilorida kontraindikovana je kod dece i individua sa hroničnom renalnom insuficijencijom. Takođe se ne preporučuje kod osoba sa dijabetes melitusom, kardiopulmonarnim oboljenjem i hiperkalijemijom.

 

Kod starijih osoba unos amilorida neophodno je strogo kontrolisati.

Amilorid može izazvati hiperkalijemiju, pogotovo kod osoba sa renalnom insuficijencijom ili dijabetes melitusom.

 

Usled činjenice da kod starijih osoba postoji povećan rizik za nastanak hiponatrijemije tokom primene diuretika, savetuje se pažljiva upotreba Amilorida.

 

Upotreba Amilorida kontraindikovana je tokom trudnoće i dojenja.