Artemizinin se primenjuje u lečenju malarije.  Dokazao se efikasnim u lečenju infekcija prouzrokovanih  plazmodijumom, dok je posebno koristan u lečenju infekcija izazvanih parazitima rezistentnim na hlorokin ili infekcije otporne na multiplu antibiotsku terapiju.

 

Lek je takođe efikasan u lečenju toksoplazmoze, lajšmanioze kao i infekcija određenim vrstama roda Babezije.

 

Takođe poseduje određena antikancerozna svojstva.

 

Šta je Artemizinin ?

 

Artemizinin predstavlja antimalarijski lek.  Mehanizam dejstva podrazumeva eliminaciju parazita u stadijumu šizonta, koja i predstavlja najčešću formu transmitovanog parazita.

 

Anofeles komarac hrani se čovečijim organizmom kao i hemoglobinom iz crvenih krvnih zrnaca.

 

Kako se Artemizinin primenjuje?

 

Artemizinin se može administrirati oralnim putem, rektalno ili putem intramuskularne injekcije. U principu se ordinira u kombinaciji sa drugim antimalarijskim lekovima koji se karakterišu produženim mehanizmom dejstva.

 

 

Neželjeni efekti udruženi sa primenom Artemizina

 

Lečenje primenom Artemizinina

 

Treatment with Artemisinin ima nekoliko prepoznatih neželjnih dejstava.

Neki od najčešćih podrazumevaju:

 

 • Mučnina
 • Povraćanje
 • Abdominalni bolovi
 • Dijareja
 • Znojenje
 • Osećaj trnjenja
 • Zujanje u ušima

 

U slučaju pojave nekih od sledećih simptoma neophodno je pravovemeno konsultovati svog lekara:

 

 • Osip
 • Urtikarija
 • Svrab
 • Otežao disanje
 • Stezanje u grudima
 • Otok usne duplje, lica, usana ili jezika

 

Kontaindikaije i mere opreza udružene sa primenom Artemizinina

Pre upotrebe Artemizinina neophodno je informisati ordinirajućeg lekara u slućaju:

 

 • U slučaju postojanja alrgijske reakcije na neke od aktivnih supstanci leka, drugim kompnentana ili hrani
 • U slučaju upotrebe medikamenata, biljnih lekova i suplemenata
 • U slučaju postojanja određenih hroničnih oboljenja ili durigh stanja
 • U slučaju postojanja trudnoće ili dojenja

Najzad, preporučuje se informisati lekarre, hirurge i stomatologe u vezi sa detaljima primene Arteizina pre uvođenja bilo koje procedure.