Bretilijum inhibira osloba]anje norepinefrina. Tačan mehanizam dejstva još uvek nije definisan ali s esmatra da deluje putem inhibicije kanala koji su prisutni na membrani nervnih ćelija kao i aktivnost određenih enzima. Ovo rezultuje antiaritmijskim efektom kao i antifibrilatornim efektom na srčani rad.

 

Šta predstavlja Bretilijum ?

Bretilijum se primenjuje u hitnim stanjima kod slučajeva ventrikularne tahikadrije. U slučaju nastanka ventrikularne fibrilacije, primenjuje se u vidu profilakitčkog I terapeutskog lečenja.

 

Kako se primenjuje Bretilijum ?

 

Bretilijum se može primenjivati outem injekcije ili intramuskularno. Administriranje ovog leka vrši medicinsko osoblje  u hitnim slučajevima.

Neželjeni efekti udruženi sa primenom Bretilijuma

Vrtoglavica, osećaj malaksalosti i nespretnost predstavljaju najčešće neželjene efekte udružene sa primenom Bretilijuma.

 

Drugi potencijalni neželjeni efekti mogu biti:

 • Anksioznost
 • Crvenilo
 • Povećana učestalost prmaturnih ventrikularnih kontrakcja
 • Bradikardija
 • Konfuzija
 • Blagi konjuktivitis
 • Dijareja
 • Poremećaj funkcije bubrega
 • Abdominalni bolovi
 • Gubitak daha
 • Nastnak aritmija
 • Emocionalna nestabilnost
 • Prolazna hipertenzja
 • Hipertermija
 • Posturalna hipotenzija
 • ncreased arrhythmias
 • Letargija
 • Mučnian
 • Paranoja
 • Osip
 • Osećaj pritiska u grudnom košu
 • Osip

 

 • Povećana hiperesenzitivnost
 • Sinkopa
 • Podrigivanje
 • Znojenje
 • Vrtoglavica
 • Povraćanje

 

Kontraindikacije i mere opreza udružene sa primenom Bretilijuma

Pre primene Bretilijuma  neophodno je informisati ordinirajućeg lekara u vezi sa:

 

 • U slučaju psotojanja alergija na lekove
 • U slučaju primene lkova, biljnih preparata il isuplemenata, a anročito cisaprida, klaritromicina, eritromicina, gatifloksacina, grepafloksacina, levofloksacina, tioridazina, moksifloksacina, ranolazina, telitromicina, tioridazina i glikozida digitalisa.
 • U slučaju postojanja aortne stenoze, teže pulmonarne hipertenzije ili drugih kardiovaskualrni poremećaja