Cefaloidin se primenjuje u lečenju bakterijskih infekcija, bronhitisa i gonoreje.  Koristi se kao alternativni lek u lečenju ulkusa rožnjače i intraokularnih infekcija.

 

Šta je cefaloridin ?

 

Cefaloidin deluje putem interakcije sinteze zida bakterijske ćelije.

 

Kako se primenjuje cefaloridin?

 

Cefaloidin se primenjuje injekcionim putem.

 

Neželjeni efekti udruženi sa cefaloridinom

Cefaloridin može izazvati nastanak oštećenja bubrežnog tkiva.

Najčešći neželjeni efekti udruženi sa primenom cefaloridina mogu biti:

 

 • Eozinifilija
 • Produženo protrombinsko vreme
 • Poremećaji koagulacije krvi

U slučaju pojave sledećih simptoma neophodno je informisati ordinirajućeg lekara:

 

 • Osip
 • Urtikarija
 • Otežano disanje
 • Stezanje u grudima
 • Otok usana, lica, usne duplje ili jezika
 • Konvulzije
 • Koma
 • Mioklonus
 • Halucinacije
 • Nistagmus

Kontraindikacije i mere opreza udružene sa primenom cefaloridina

 

Pre primene terapije cefaloridinom, neophodno je informisati ordinirajućeg lekara o :

 

 • U slučaju alergijske reakcije na aktivnu supstancu, metabolite ili duge lekove (aspirin), hranu ili različite supstance
 • U slučaju primene dugih lekova, biljnih preparata ili suplemenata, a naročito amikacina, etakrinske kiseline, furosemida, peniclina, revirapina ili tobramicina
 • U slučaju postojanja poremećaja krvi, oštećenja bubrega ili jetre
 • U slučaju trudnoće ili dojenja