Dapson predstavlja antibiotic koji se primenjuje u lečenju  leper. Tačan mehanizam njegovog dejstva još uvek je nepoznat.

 

Šta predstavlja dapson?

 

Dapson se primenjuje u lečenju lepre, bilo pojedinačno ili u kombinaciji sa drugim lekovima. Može se takođe primenjivati u terapiji infekcija kože i herpetiformnog dermatitisa.

 

Kako se primenjuje Dapson?

 

Dapson se primenjuje peroralno u formi tableta. Doziranje može podazumevati 3 pojedinačne doze na dan, 1 pojedinačnu dozu na dan ili tokom nedelje. Budući da može usloviti nastanak želudačnih tegoba, peporučuje se njegova primena sa hranom i mlekom.

 

Neželjeni efekti Dapsona

 

Među potencijalnim neželjenim efektima Dapsona najčešći su:

 

 • Želudačni discomfort
 • Povraćanje

 

U slučaju pojave sledećih simptoma neophodno je konsultovati se sa ordinirjaućim lekarom:

 

 • Hematomi
 • Groznica
 • Žutica
 • Suvo grlo
 • Osip

 

Kontaindikacije i mere opreza udružene sa primenom Dapsona

 

Dapson može desenzitirati kožu na prisustvo Sunčevih zraka.

 

S toga se preporučuje izbegavanje produžene ekspozicije Sunčevoj svetlosti, nošenje protektivne odeće, naočara i primene adekvatnih zaštitnih preparata za kožu u slučaju terapije ovim lekom.

 

Pre upotrebe Dapsona neophodno je konsultovati ordinirajućeg lekara o sledećem:

 

 • U slučaju postojanja alergijske reakcije na aktivnu supstancu ili neki drugi lek
 • U slučaju primene lekova, biljnih preparata i suplemenata, pre svega aminobenzoata amino benzoične kiseline, klofazimina, didanozina, probenecida, pirimetamina, rifampina, trimetoprima i vitamina
 • U slučaju postojannj anemije ili oboljenja jetre
 • U slučaju trudnoće ili dojenja.