Diazepam se predominantno primenjuje u terapiju anksioznosti, mišićnih grčeva i konvulzivnih napada. Primenjuje se i kod pacijenata na terapiji odvikavanja od alkoholnih pića. U određenim slučajevima, diazepam se može koristiti u lečenju pacijenata sa iritabilnim sindromom creva i paničnih napada.

 

Šta je Diazepam ?

Diazepam predstavlja benzodiazepine sa antikonvulzivnim, anksiolitičkim, sedativnim, mišićno relaksirajućim i amnestičkim mehanizmom dejstva.  Diazepam deluje putem vezivanja za specifične receptore.

 

Kako se primenjuje Diazepam ?

Diazepam se primenjuje peroralno u obliku tablet, kapsula sa produženim oslobađanjem (koje se isključivo gutaju) ili u vidu kapi. Dozira se u vidu 1-4 pojedinačne doze dnevno.

 

Neželjeni efekti udruženi sa primenom Diazepama

 

Najčešći neželjeni efekti Diazepama podrazumevaju sledeće:

 

 • Pospanost
 • Vrtoglavica
 • Malaksalost
 • Umor
 • Slabost
 • Suva usna duplja
 • Dijareja
 • Mučnina
 • Promene apetita
 • Anksioznost ili nemir
 • Konstipacija
 • Otežano mokrenje
 • Konstipacija
 • Poremećaji vida
 • Poremećaji seksualne funkcije
 • Učestalo mokrenje

U slučaju pojave sledećih simptoma, neophodno je pravovremeno kontaktirati ordinirajućeg lekara:

 

 • Konvulzije
 • Pojava blažeg tremora ili iritabilnosti
 • Groznica
 • Otežano disanje
 • Otežano gutanje
 • Osip kože
 • Žutica
 • Nepravilni srčani otkucaji
 • Nestabilnost hoda

Kontraindikacije i mere opreza udružene sa priemnom Diazepama:

 

Diazepam može usloviti nastanak bolesti zavisnosti te je od izuzetne važnosti pridržavati se ordiniranih doza. Primena ovog leka može takođe uticati na sposobnost upravljanja motornim vozilom kao i rukovanjem ručnim mašinama

kao i istovremenom zloupotrebom alkoholnih pića. U cilju poboljšanja efikasnosti, neophodno je pravilno uzimanje ovih lekova u redovnom vremenskom intervalu. Nadalje, savetuje se redukcija konzumiranja duvana kako bi se poboljšala aktivnost ovog leka.

 

Iznenadan prekid terapije Diazepamom bi trebalo izbegavati, budući da može usloviti nastanak apstinencijalnog sindroma. Primena antacid može biti od koristi u periodu od najmanje  jednog sata nakon upotrebe Diazepama.

 

Pre primene Diazepama, neophodno je informisati ordinirajućeg lekara o:

 

 • U slučaju alergijske reakcije na aktivnu supstancu ili druge lekove,a naročito u slučaju alprazolama, hlordiazopeksida, klonazepama, hlorazepata, etazolama, flurazepama, lorazepama, eksazepama, prazepama, temazepama ili triazolama.
 • U slučaju upotrebe drugih lekova, biljnih preparata ili suplemenata, a naročito antihistaminika, cimetidina, digoksina, disulfirama, fluoksetina, izoniazida, ketokonazola, levodope, antidepresiva, metoprolola, analgetika, alekova u terapiji Pakinsonizma, astme, prehlade ili alergijskih stanja, metoprolola, mišićnih relaksanata, oralnih kontraceptiva, probenecida, propoksifena, propranolola, ranitidine, rifampina, sedative, pilula za spavanje, teofilina, sedative, valproične kiseline i vitamina.

 

 • U slučaju postojanja glaucoma, epileptičkih napada, poremećaja disanja, srčanog rada ili funkcije jetre.

 

 • U slučuja trudnoće ili dojenja.

 

U slučaju planiranja operativnih procedura neophodno je informisati hirurga ili stomatologa o terapiji Diazepamom.