Etakrinska kiselina predstavlja diuretike sa signifikantnim inhibitornim dejstvom na reapsorpciju elektrolita pogotovo na nivou ascedentnog nivoa Henleove petlje. Može se primenjivati peroralnim putem ili u vidu intravenske aplikacije kod težih oblika edematoznih stanja koji ne reaguju adekvatno na primenu drugih diuretika.

 

Tačan mehanizam dejstva još uvek je nepoznat, ali se smatra da deluje putem inhibicije reapsorpcije natrijumovih jona  (Na +) duž nefrona, interreagujući sa sulfihidrilnim grupama ćelijskih proteina.

Šta je Etakrinska kiselina?

Osnovna funkcija etakrinske kiseline jeste slična mehanizmu dejstva diuretika, sa stimulacijom produkcije i eliminacije urina. Naročito se ovaj lek primenjuje kod pacijenata sa težim formama edema koji ne reaguje adekvatno na  primenu drugih diuretika.

 

Kako se primenjuje Etakrinska kiselina ?

 

Etakrinska kiselina  dostupna je u vidu peroralne i intravenske upotrebe.

Neželjeni efekti primene Etakrinske ksieline

 

Najčešći neželejni efekti podrazumevaju:

 

  • Elektrolitni disbalans: karakteriše se pojavom mučnine ili povraćanja, slabosti ili malaksalosti, hipotenzije, žeđi, suvih usta, mišićnih grčeva, pomena raspoloženja, mentalne konfuzije, hiponatrijemija, hiperkalcijemije, hipoglikemije, hiperurikemije
  • Krvnih diskrazija (patolođka stanja ili poremećaji elementa krvi)
  • Gastroointestinalni poremećaji: mučnina, povraćanje, disfagija, abdominalni bol
  • Sistemski poremećaji: glavobolja, groznica
  • Poremećaji bubrežne funkcije
  • Poremećaji vestibularnog sistema: tinitus, oštećenje sluha, vertigo

 

Kontraindikacije i mere opreza udružene sa primenom Etakrinske kiseline

 

Primena etakinske kiseline kontraindikovana je kod trudnica ili dojilja kao i dece uzrasta mlađeg od dve godine.  Šta više,  etkainska kiselina primenjuje se obazivo kod osoba  sa uznapredovalom cirozom jetre. Kao i druge grupe diuretika, etakrinska kiselina može precipitari nastanak hepatične kome.