Famotidin pripada grupi lekova klase H2 antagonista. Mehanizam dejstva ovih lekova bazira se na redukciji produkcije želudačne kiseline.

 

Šta je Famotidin ?

 

Famotidin se primenjuje u lečenju ulkusa želuca, creva, gastroezofaealnog refluska i stanja u kojima želudac produkuje prekomernu količinu kiseline kao što je Zollinger-Ellison-ov sindrom.

 

Šta više, može se takođe primeniti u prevenciji i lečenju bola u grudima udruženih sa poremećajima varenja i prekomernog lučenja kiseline koji mogu biti uslovljeni unosom određene vrste namirnica.

 

Kako se primenjuje Famotidin?

 

Famotidin se primenjuje u formi peroralnih tableta, žvakaćih tableta, kapsula ili rastvora. Može se administrirati u vidu pojedinačne doze predveče ili podeljeno u 2-4 doze u okviru 24 sata.

 

Kada se primenjuje u preventivne svrhe može se administrirati 15 do 60 minuta pre obroka ili ingestije tečnosti ili pića koji izazivaju osećaj bola u sredogruđu.

 

 

Neželjeni efekti udruženi sa primenom Famotidina

 

Potencijalni neželjeni efekti sa primenom  Famotidina uključuju sledeće:

 • Konstipaciju
 • Dijareju
 • Glavobolju
 • Kod dece, otežano hranjenje
 • Vrtoglavicu

 

Neophodno je pravovremeno konsultovati ordinirjaućeg lekara u slučaju da famotidin uslovi nastanak sledećih poremećaja:

 

 • Otežano disanje ili gutanje
 • Otok regije lica, ždrela, jezika, usana, očiju, stopala, članaka ili
 • Svrab
 • Ojed kože
 • Promuklost

 

Kontraindikacije i mere opreza udružene sa primenom Famotidina:

 

 

Pre upotrebe Famotidina neophodno je informisati lekara o sledećem:

 

 • U slučaju postojanja alergije na određene aktivne supstance ili cimetidin, nizatidine, ranitidine ili druge medikamente
 • U slučaju upotrebe medicinskih preparata, biljnih produkata i suplemenata kao i određenih lekova kod refluksne bolesti i gorušice
 • U slučaju dijagnostikovane fenilketonurije ili određenih poremećaja kod akta gutanja i gorušice
 • U slučaju trudnoće.
 • U slučaju dojenja.