Fenitoin predstavlja anrtikonvulzivni lek. Deluje putem blokiranja abnormalne električne aktivnosti u moždanom tkivu.

 

Šta je Fenitoin ?

 

Fentioin se primenjuje u kontroli određenih tipova konvulzija kao i lečenju i prevenciji onih koji nastaju tokom operativnih procedura na mozgu ili nervnom sistemu.

Takođe se primenjuje u lečenju nepravilnih srčanih otkucaja.

 

Kako se primenjuje Fenitoin ?

Fenitoin se primenjuje u vidu kapsula sa produženim oslobađanjem, tablet za žvakanje (koje se mogu takođe progutati u celosti) ili likvidnoj suspenziji.

 

U principu, tablet za žvakanje i suspenzije primenjuju se 2-3 puta na dan, dok se tablete  sa produženim oslobađanjem  mogu primeniti u vidu 1 do 4 pojedinačne dnevne doze.

 

Ordinirajući lekar može prepisati nižu početnu dozu te postepeno je povećavati.

Neželjeni efekti udruženi sa primenom Fenitoina

Fenitoin može povećati koncentraciju glukoze u krvi. Neki od neželjenih lekova mogu biti:

 

 • Nesanica
 • Nekontrolisani pokreti očiju
 • Patološki poremećaji tela
 • Poremećaj koordinacije
 • Konfuzija
 • Usporene reakcije
 • Poremećaj govora
 • Vrtoglavica
 • glavobolja
 • mučnina
 • konstipacija
 • pojačana maljavost
 • otok usana
 • uvećanje desni
 • bol ili zakrivljenje penisa

 

U slučaju pojave sledećih simptoma neophodno je konsultovati se sa ordinirajućimm lekarom:

 

 • povišena temperatura
 • rane
 • osip kože
 • žutica
 • bol u zglobovima
 • bol u gornjim desnim partijama abdomena
 • premor
 • pojava krvarenja ili hematoma
 • gubitak apetita
 • simptomislični prehladi

 

Kontraindikacije i mere opreza udružene sa primenom fenitoina

Fenitoin mmože uticati na sposobnosti upravljanja motornim vozilom i rukovanjem opasnim mašinama.

Pre primene ovog leka, neophodno je informisati ordinirajućeg lekara:

 

 • U slučaju alrgije na aktivnu supstancu ili druge lekove, a naročito one bazirna ena sličnoj aktivnoj komponenti, kao što je etotoin i fosfenitoin, ili karbamazepin

 

 • U slučaju primene drugih medicinskih produkata, biljnih preparata ili suplemenata,a naročito amjodarona, antikoagulanasa, antidepresiva, hloramfenikola, hloridiazopoksida, diazepama, digoksina, disulfiama, doksiciklina, fluoksetina, furosemida, H2 antagonista, hormonskih kontraceptiva, hormonske supstitucione terapije, izonizaida, lekova u terapiji mučnine, drugih antikonvulziva, molindona, steroida (peroralnih), paroksetina, kvinidina, rezerpina, rifampina, salicilata, sukralfata, antibiotika, teofilina, tiklopidina, tolbutamida, trazodona, vitamin D i kalcijum-baziranih antacida

 

 • U slučaju poremećaja bubrega, jetre, dijabetesa, porfirije ili prethodnog alkohlizma

 

 • U slučaju trudnoće ili dojenja

 

Neophodno je informisati hiruge ili stomatologa u vezi sa upotrebom fenitoina.

 

Moreover, it is recommended to ask the doctor how to take care for the teeth and gums during treatment, in order to limit side effects.