Fluoksetin se primenjuje u slučaju depresije, poremećaja ili opsesivno-kompulzivnog poremećaja, kao i kod određenih  poremećaja ishrane i paničnih napada. Takođe se primenjuje u lečenju simptoma premenstrualnog disfoničnog poremećaja (poznatog kao premenstrualni sindrom), poremećaji raspoloženja, iritabilnosti i osetljivosti mlečnih žlezdi.

 

U određenim slučajevima, Fluoksetinse takođe može primenjivati kod lečenja alkoholizma, poremećaja spavanja, glavobolje, psihijatrijskih poremećaja, posttraumtskih stresnih poremećaja, Turetovog sindroma, gojaznosti, seksualnih poremećaja i fobija.

 

Šta je Fluoksetin ?

 

Fluoksetin je selektivni inhibitor ricapataziona serotonina (SSRi, selektivnog inhibitora preuzimannja serotonina). Deluje putem povećanja količine serotonina, neurotransmitera koji pomaže održavanje mentalnog balansa.

 

Kako se primenjuje Fluoksetin ?

 

Fluoksetin se primenjuje peroralno u obliku kapsula (progamiranog oslobađanja), tableta i rastvora. Može se dozirati u jednoj pojedinačnoj dozi u jutarnjim časovima ili dva puta na dan, u jutru i u podne.

 

U određenim situacijama lekar će ordinirati terapiju u trajanju od nekoliko meseci. Inicijalno, manje doze mogu biti ordinirane i postepeno povećavane.

 

Neželjeni efekti udruženi sa primenom Fluoksetina

 

Najčešći neželjeni efekti udruženi sa primenom Fluoksetina:

 

 • Glaukom zatvorenog ugla
 • Nervoza
 • Mučnina
 • Suva usta
 • Suvo glo
 • Pospanost
 • Slabost
 • Nekontrolisan tremor
 • Gubitak apetita
 • Gubitak na telesnoj težini
 • Seksualni poremećaji
 • Pojačano znojenje

 

 

U slučaju pojave sledećih simptoma neophodno je konsultovati se sa ordinirajućim lekarom:

 • Osip
 • Urtikarija
 • Groznica
 • Urticaria
 • Zglobni bol
 • Otok lica, ždrela, jezika, usana, očiju, šaka, stopala, članaka
 • Otežano disanje
 • Otežano gutanje
 • Znojenje
 • Konfuzija
 • Ubrzan ili iregularan srčani rad
 • Vizuelne auditorne halucinacije
 • Konvulzije

 

Kontraindikacije i mere opreza uduržene sa primenom Fluoksetina

Fluoksetin može izazvati pojavu pospanosti i uticati na sposobnost upravljanja motornim vozilom kao i rukovanjemručnim mašinama. Neželjeni efekti mogu biti pojačani unosom alkoholnih pića.

 

Pre nego što fluoksetin počne da deluje,  neophodno je da protekne 4 do 5 nedelja. Savetuje se ne prekidati terapiju sve dok se ne postigne potpun efekat ili čak produžiti vreme trajanja terapije po konsultaciji sa ordinirajućim lekarom. Nagla obustava terapije može izazvati pojavu neželjenih efekata.

 

Pre primene leka, neophodno je informisati ordiniajućeg lekara u vezi sa :

 

 • U slučaju alergijske reakcije na fluoksetin ili druge lekove
 • U slučaju upotrebe određenih lekova, biljnih preparat ili suplemenata,a naročito pimozida, MAO inhibitora (čak iako je lečenje diskontinuirano  dve nedelje ranije), alprazolam ,antikoagulanse, antidepresive, aspirin i druge NSAID, klopidogrel, diazepam, digoksin, duirertike, linezolid, flekainid, insulin ili oralne agense, litijum, lekove u lečenju anksioznosti ili Parkinsovo oboljenja, metilen plavog, lekova u terapiji migrene, antikonvulziva, sedative, sibutiramina, pilula protiv nesanice, tamadola, sedative, vinblastina, kantariona i triptofana
 • U slučaju postojanja nedavnog moždanog udara, dijabetesa, konvulzija, poremećaja bubrega ili srca

 

 • U slučaju trudnoće ili dojenja