Fluorouracil se primarno primenjuje u lečenju tumorskih procesa debelog creva, ektuma, dojki, želuca i pankreasa.

 

Šta je Fluorouracil ?

 

Fluorouracil deluje putem interferencije sa produkcijom proteina koji su potrebni za ast i umnožavnaje ćelija.

 

Kako se primenjuje Fluorouracil ?

Fluorouracil se primenjuje direktno venskim putem.

 

Neželjeni efekti udruženi sa primenom Fluorouracila

 

Fluorouacil može redukovati sposobnost imunskog sistema za borbu protiv infekcija kao i uticati na broj trombocita u krvi. Takođe može povećati osetljivost kože na sunčevu svetlost.

 

Najčešći neželjeni efekti udruženi sa primenom Fluorouracila podrazumevaju:

 

 • Poremećaji vida
 • Suva koža
 • Malaksalost ili umor
 • Gubitka kose
 • Glavobolja
 • Pruritus
 • Gubitak apetita
 • Promene u strukturi nokatne ploče
 • Mučnina

 

U slučaju pojave sledećih simptoma neophodno je konsultovati ordinirajućeg lekara:

 

 • Osip
 • Uritkarija
 • Svrab
 • Otežano disanje
 • Stezanje u grudima
 • Otok usana, lica, usne duplej ili jezika
 • Pojava krvarenja
 • Pojava krvi u urinu ili fecesu
 • Bolovi u grudima
 • Groznica
 • Temperatura
 • Dijareja
 • Zapaljenske promene usne duplje ili ždrela
 • Articolar pains
 • Abdominalni bol ili bol u donjoj regiji leđa
 • Crvenilo, otok ili bol n amestu injekcije
 • Povraćanje
 • Suvo ždrelo
 • Pojava naslaga na jeziku ili usnama
 • Bolna mikcija
 • Pojava hematoma ili kvarenja
 • Žutica

 

Kontraindikacije i mere opreza udružena sa primenom Fluorouracila

Fluorouracil ne bi trebalo primenjivati u slučaju istovremene upotrebe soivudina, kao i u slučaju postojanja težih infekcija ili pothranjenosti.

 

Pre primene lečenja fluorouracilom, neophodno je konsultovati ordinirajućeg lekara u vezi sa:

 • U slučaju alergijske reakcije na aktivnu supstancu, metabolite ili druge lekova
 • U slučaju primene drugih lekova, , biljnih preparata i suplemenata, a naročito amfotericina B, cimetidina, folne kiseline, alfa interferona, leukovorina, metronidazola, sorivudina, tamoksifena, diuretika, vinka alkaloida, antikoagulanasa, hidantoina, karbamazepina i hinolona
 • U slučaju poremećaja funkcije jetre ili bubrega
 • U slučaju trudnoće ili dojenja