Flutikazon se primenjuje u lečenju i kontroli simptoma astme. Ne zaustavlja dugotrajni astmatični napad astme.

 

Šta je Flutikazon ?

 

Flutikazon je kortikosteroid koji redukuje iritaciju i otok bronhijalnih puteva. Na taj način, pomaže u kontroli i prevenciji simpotma astme.

 

Kako se primenjuje Flutikazon ?

Flutikazon se administrira inhalacionim putem.

 

Neželjeni efekti udruženi sa primenom Flutikazona

 

Produžena upotreba flutikazona može povećati rizik za nastanak glaukoma i katarakte.

 

 

Najčešći neželjeni efekti udruženi sa primenom flutikazona mogu biti:

 

 • Flu-like symptoms Simptomi slični prehladi
 • Glavobolja
 • Iritacija nosa ili ždrela
 • Sekreicja iz nosa
 • Suvo grlo

Neophodno je konsultovati se sa lekarom u slučaju pojave sledećih simptoma:

 

 

 • Osip
 • Urtikarija
 • Otežano disanje
 • Stezanje u grudima
 • Otok usta, lica, usana ili jezika
 • Simptomi infekcije
 • Poremećaji vida
 • Pojava plikova ili beličastih naslaga usne šupljine ili ždrela
 • Pogoršanje simptoma astme.

Kontraindikacije ie mere opreza udružene sa primenom Flutikazona

Flutikazon je kontraindikovan u lsučaju kontinuiranog astmatičnog napada astme. Takođe je kontraindikovan kod osoba alergičnih na proteine mleka.

 

Pre primene lečenja flutikoazonom, neophodno je konsultovati ordinirajućeg lekara u vezi sa:

 • U slučaju alergije na aktivnu supstancu, metabolite ili druge lekove, hrnau ili supstance
 • U slučaju primene durigh lekova, biljnih preparata ili suplemenata, a naročito imunosupresiva, antifungalnih azola, klaritromicina, conivaptana, nefadozona, inhibitora proteaza, telitromicina, troleandomicina
 • U slučaju postojanja osteoporoze (ili povišenog rizika), poremećaja bubrega ili vida, gljivičnih ili virusnih infekcija (oftalmičnog herpesa), bakterijskih poremećaja (tuberkuloze), parazitoze ili imunoloških poremećaja
 • U slučaju nedavnog pozitivnog tuberkulinskog testa
 • U slučaju nedavne vakcinacije
 • U slučaju tudnoće ili dojenja

 

 

Neophodno je informisati ordinirajućeg lekara, hirurga ili stomatologa u vezi sa planiranjem operativnog zahvata i upotrebe flutikazona. U slučaju postojanja indikacija za primenu vakcine, neophodno je konsultovati se sa ordinirajućim lekarom.