Halofrantin se primenjuje u lečenju težih formi malarije izazvanih rodom Plazmodijum falcipaum koji je multirezistentan na primenjene lekove.

 

Šta je Halofantrin ?

 

Halofrantin deluje putem intoksikacije parazita izazvanih malarijom koja dovodi do produkcije toksina usled komponenti koje oštećuju njegovu membranu.

 

 

Kako se primenjuje  Halofantrin ?

 

Halofantrin je dostupan za peroralnu upotrebu i to na prazan želudac. Preporučena doza varira u zavisnosti od individue do individue.

 

Neželjeni efekti udruženi sa Halofantrinom

 

Potencijalni neželjeni efekti mogu biti razultat Halofantrina i mogu uključivati:

 

 • Kašalj
 • Štucanje
 • Poremećaji disanja
 • Gubitak apetita
 • Bol u zglobovima i mišićima
 • Poremećaji varenja
 • Osip
 • Svrab

 

Kontraindikacije i mere opreza udružene sa primenom Halofantrina

 

Pre započinjanja lečenja Halofantrinom preporučuje se informisati svog lekara u vezi sa:

 

 • U slučaju alergijske reakcije na aktivnu supstancu, metabolite ili aktivnu supstancu
 • U slučaju primene dugih lekova, biljnih preparata ili suplemenata, a naročito artemetera, bikalutamida, klotrimoazola, conivaptina, lumefantina, meflokina, mesoridazina, posakonazola, kvinupristina, takrolimusa, telitromicina, tioridazina, toremifena, timipramina, verapamila, vorikonazola, vorinostata, ziprasidona i zuklepentiksola
 • U slučaju postojanja određenih oboljenja
 • U slučaju trudnoće ili dojenja