Hidromorfon se primenjuje u cilju kontrole bola kod indiivuda gde postoji 24-ovna potreba za analgeticima, u slučajevima teške astme kod osoba koje ne tolerišu ostale analgetike ili narkotike.

 

 

Šta predstavlja Hidromofon?

 

Hidomorfin je nakotik. Deluje putem promene načina reagovanja mozga i nervnog sistema na pojavu bola.

 

Kako se  primenjuje Hidromorfon ?

 

Hidomorfon se primenjuje u formi likvidnog rastvoa (na svakih 3 – 6 časova), tableta (svakih 4-6 časova), ili tableta u obliku produženog oslobađanja (u pojedinačoj dnevnoj dozi,  u formi gutanja).

 

U određenim slučajevima, lekar može inicijalno ordinirati nižu dozu te postepeno povećavati u cilju prevencije neželjenih efekata. Kod drugih, doza može biti redukovana,a po konsultaciji sa ordinirajućim lekarom.

 

 

Neželjeni efekti udruženi sa primenom Hidromorfona

 

 

Hidromorfon može usloviti pojavu ozbiljnih i ugrožavajućih respiratornih poremećaja,

 

Potencijalni neželjeni efekti udruženi sa primenom  ovog leka mogu biti:

 • Mučnina
 • Povraćanja
 • Glavobolja
 • Nesanica
 • Gubitak apetita
 • Suva usta
 • Osećaj nesvestice ili malaksalosti
 • Vrtoglavica
 • Pojačano znojenje
 • Mišićni bol ili bol u leđima
 • Želudačni bol
 • Anksioznost
 • Crvenilo
 • Svrab
 • Depresija

U slučaju pojave sledećih simptoma neophodno je konsultovati ordinirajućeg lekara:

 

 • Osip
 • Urtikarija
 • Otok lica, usana, jezika, usne duplje, gornjih i donjih ekstremiteta, članaka
 • Urticaria
 • Otežano disanje
 • Otežano gutanje
 • Promuklost
 • Konvulzije
 • Bolovi u grudima
 • Izražena malaksalost
 • Nesvestica
 • Osećaj nesvestice tokom promene položaja

Kontraindikacije  i mere opeza udružene sa primenom Hidromorfona

 

Terapiju  hidromorfonom nikada ne bi trebalo naglo prekidati, već samo po konsultaciji sa lekarom koji će postepeno edukovati neophodnu dozu. Hidromorfon može izazvati pospanost i uticati na sposobnost upravljanja motornim vozilom ili rukovanjem opasnim mašinama.  Takođe može izazvati nesvesticu prilikom ustajanja.

 

 

Pre primene leka neophodno je konsultovati se sa ordinirajućim lekarom  u vezi sa:

 

 • U slučaju alergijske reakcije na aktivnu komponentu, metabolite ili druge lekove (pogotovo sulfate)
 • U slučaju primene medicinskih produkata, biljnih preparata ili suplemenata, a naročito buprenorfina, butorfanola, ipatropijuma, lekova u terapiji glaukoma, lekova u terapiji iritabilnog crevnog sindroma (naročito sulfite),lekova u lečenju Parkinsonizma, u terapiji ulkusa, poremećaja urinarnog trakta, nalbufina i pentazocina čak i nakon što je lečenje prekinuto dve nedelje pre
 • U slučaju postojanja paralitičkog ileusa, gatsrointestinalnih opstrukcija, hipotenzije, Adisonove bolesti, konvulzija, poremećaja pankreasa, poremećaja žučne kese, pankreasa, jetre, štitne žlezde ili bubrega
 • U slučaju planiranja operativnog zahvata ili bolesti koje zahvataju crevnu peristaltiku.

 

U slučaju planiranja operativnog zahvata neophodno je konsultovati se sa ordinirajućim lekarom.