Karbenoksolone se primarno primenjuje u lečenju gastorintestinalnih poremećaja, naročito lokalizovanih u želucu. Takođe se primenjuje u lečenju peptičkog ezofagitisa kao i prisustva šankrova u usnoj duplji.

Šta je Karbenoksolon ?

Karbenoksolon je gliceritinski acidni derivat koji se nalazi u korenu sladića. Takođe promoviše zalečenje gastričnog i duodenalnog ulkusa putem izraženog antiinflamatornog efekta. Tačan mehanizam dejstva još uvek nije identifikovan.

 

Kako se primenjuje karbenoksolon ?

Karbenoksolon se primenjuje peroralno ili putem inhalacije.

 

Neželjeni efekti udruženi sa primenom Karbenoksolona

Karbenoksolon može ispoljiti antidiuretički efekat. Takođe može redukovati nivo natrijuma u krvi, budući da uslovljava retenciju vode i povećava krvni pritisak.

 

Najčešći neželjeni efekti udruženi sa primenom karbenoksolona mogu podrazumevati:

 

 • Glavobolju
 • Prekomernu gojaznost

 

Neophodno je konsultovati odinirjaućeg lekara u slučaju pojave sledećih simptoma:

 

 • Osip
 • Urtikarija
 • Otežano disanje
 • Stezanje u grudima
 • Otok usne dupje, lica, usana ili jezika
 • Hipokalijemija
 • Hipertenzija
 • Srčana insuficijencija
 • Papiloedem

 

Kontraindikacije i mere opreza udružene sa primenom ovog leka:

 

Pre započinjanja lečenja karbenksolona, neophodno je informisati ordinirajućeg lekara o :

 • U slučaju alergijske reakcije na aktivnu supstancu, metabolite, ili druge lekove hranu ili ostale supstance
 • U slučaju upotrebe dugih lekova, biljnih preparata ili suplemenata, a naročito aluminjium hidroksida, amilorida, bendrofluazida, kanrenoata, hloritazidem hlortalidona, klopamida, deflazakorta, diazoksida, digitoksina, digoksina, hidohlotiazida, laktitol monohidrata, lefksidina, metirozina, perinodoprila, piretanida i spironolaktona
 • U slučaju postojanja hipertenzije, srčane insuficijencije, nedostatka kalijuma u krvi, kardiovaskularnih poremećaja, bubrežnih ili jetrinih poremećaja
 • U slučaju trudnoće ili dojenja