Karbidopa predstavlja supstancu koja deluje inhibitorno u vidu ‘’dopa-dekarboksilaze’’. Budući da poseduje antihipertenzivna svojstva primenjuje se u kombinaciji sa levodopom u lečenju Pakinsonove bolesti. Primenjuje se u kombinaciji sa levodopom jer inhibira molekul koji inhibira dopa dekarboksilazu putem blokiranja konverzije levodope u dopamine čime omogućava odloženu razgradnju u centralnom nervnom sistemu. Karbidopa ne prelazi krvno-moždanu barijeru.

 

Šta je Karbidopa ?

Karbidopa poseduje antihipertenzivna svojstva, ali se primenjuje u kombinaciji sa levodopom u lečenju Parkinsonove bolesti.

 

Kako se primenjuje Karbidopa?

Karbidopa se primenjuje peroralno, u boliku tablet, najčešće u kombinaciji sa levodopom. Lek se uzima tokom obroka.

 

Neželjeni efekti udruženi sa primenom Karbidope

 

U principu, Karbidopa se dobro toleriše; dok su  neželjeni efekti u najvećem broju slučajeva uslovljeni istovremenom primenom sa drugim lekovima (najčešće Levodopom).

 

U slučaju kombinovane primene Karbidope/Levodope mogu se očekivati sledeći neželjeni efekti:

 

 • Pogoršanje nevoljnih pokreta mišića
 • Promene raspoloženja
 • Konfuzija
 • Depresija
 • Halucinacije
 • Vrtoglavica
 • Mučnina
 • Povraćanje
 • Pospanost

 

 

Ređi neželjeni efekti mogu uključivati:

 

 • Pojava spontanog krvarenja
 • Infekcije različitog karaktera (groznica, suvo grlo)
 • Osećaj peckanja u rukama/stopalima
 • Poremećaji vida (zamagljen vid, pojava dupllih slika)
 • Bol u grudnom košu
 • Konvulzije
 • Alergijske reakcije (osip, svrab, otok regije lica i usana, otežano disanje) u ređim slučajevima.

 

Kontraindikacije i mere opeza uduržene sa primenom Karbidope

Preporučuje se obustava unošenja alkoholnih pića tokom primene ovog leka, budući da može usloviti nastanak pospanog stanja.

 

Posebna pažnja se posvećuje priliko administriranja ovog leka kod hipersenzitivnih individua na aktivnu supstancu ovog leka ili druge lekove. Kod pacijenata sa respiratornim poremećajima (astma, emfizem), glaukom, kardiovaskularni ili poremećaji krvi, oboljenjem bubrega ili jetrem, peptičnim ulkusom i poremećajima spavanja.

 

Kod trudnica i dojilja ovaj lek primenjuje se u strogo kontrolisanim uslovima i pod monitoringom ordinirajućeg lekara.