Labetalol je antihipertenzivni lek koji deluje putem simultane blokade dva tipa receptora, alfa i beta-adrenergičkih lekova. Deluje putem inhibicije prvog nivoa malih arterija putem redukcije rezistencije na kvni protok, dok inhibicija beta-receptora redukuje neželjene efektie vazodilatacije u srcu.

 

Šta je Labetalol ?

Labetalol se primenjuje u slučaju povišen krvnog pritiska (takođe tokom trudnoće) kao i nakon infarkta miokarda. Takođe se primenjuje u slučaju hipertenzivne krize, hipotenzije i opšte anestezije.

 

Kako se primenjuje Labetalol ?

Labetalol se primenjuje u formi tableta od 10 mg u vidu  inicijalne doze podeljene  u dve pojedinačne doze (ujutru i uveče), uvek na pun želudac. Posledično, doza se može povećati na 200 mg dva puta na dan. Ipak, ne isključuje se mogučnost rezistentnih slučajeva te ovo stanj može zahtevati čak i dve doze od 400 mg/dan. Maksimalna dnevna doza koja se može administrirati može biti 2.4 gr na dan.

 

 

Neželjeni efekti udruženi sa primenom Labetalola

Potencijalni neželjeni efekti udruženi sa Labetalolom mogu biti:

 

 • Promene u sastavu krvi
 • Angioedem
 • Astenija
 • Povišene transaminaze
 • Bradikardija
 • Bronhospazam
 • Nazalna kongestija
 • Oštećenje jetre
 • Depresija
 • Dispnea
 • Poremećaji mišićne sprovodljivosti
 • Poremećaji mikcije
 • Poremećaji vida
 • Epigastrični bol
 • Edem članka
 • Hepatitis
 • Osip

 

 • Lichenoidne erupcije

 

 • Temperatura

 

 • Mravinjanje skalpa

 

 • Posturalna hipotenzija

 

 • Žutica
 • Letargija
 • Sistemski eritemski lupus
 • Glavobolja
 • Nemogućnost ejakulacije
 • Toksična miopatija
 • Mučnina
 • Hepatična nekroza
 • Pozitivna antinuklearna antitela
 • Svrab
 • Akutna urinarna retencija
 • Suvoća nazalne mukoze
 • Suvoća i iritacija očiju
 • Lucidni snovi
 • Znojenja
 • Tremor
 • Vrtoglavica
 • Povraćanje

Kontraindikacije i mere  opreza udružene sa primenom Labetalol

Labetalol je kontraindikovan u slučaju:

 

 • Diabetična acidoza
 • Dojenje
 • Atrioventrikularni blok drugog i trećeg stepena
 • Teži stepen bradikardije
 • Srčana isnuficijencija tokom lečenja digitalisom
 • Teži stepen bubrežne insuficijencije
 • Hipersenzitivnost na aktivnu supstancu ili neke druge sastojke (uključujući i laktozu)
 • Kardiogeni šok i drugi poremećaji udruženi sa teškom i dugotrajnom hipotenzijom

Takođe je neophodno obratiti pažnju u slučaju:

 

 • Astme i bronhospazma
 • Oštećenja jetre
 • Oštećenja srca

 

Lek može intereagovati sa sledećim supstancama:

 

 • Blokatori kalcijumskih kanala tipa verapamil
 • A klasa I antiaritmika
 • Amjodaron
 • Anestetici
 • Triciklični antidepresivi
 • Cimetidin

Nadalje, budući da može izazvati pojavu vtoglavice i letargije, labetalol se primenjuje oprezno u slučaju upravljanja motornim vozilom i ručnim mašinama.