Litijum je lek koji deluje putem redukcije neuobičajene moždane aktivnosti.

 

Šta je Litijum ?

Litijum se primenjuje u lečenju i prevenciji maničnih epizoda kod individua sa dijagnostikovanim bipolarnim poremećajem. Šta više, može se primenjivati kod postojanja depresije, šizofrenije, kompulzivnog poremećaja i određenih psihijatrijskih oboljenja kod dece.

 

Kako se primenjuje Litijum?

Litijum je komercijalno dostupan za peroralnu upotrebu, najčešće u formi tablet, kapsula, tableta sa produženim oslobađanjem ili u obliku rastvora. Doziranje se vrši u vidu 2 do 4 pojedinačne dnevne doze prema farmaceutskom  protokolu.

 

Ordinirajući lekar može preporičiti inicijalnu dozu te postepeno povećavati ili redukovati u cilju postizanja bolje  efikasnosti.

 

Neželjeni efekti udruženi sa Litijumom

Njačešći neželjeni efekti Litijuma mogu biti:

 

 • Nemir
 • Pojava žeđi
 • Gubitak apetita
 • Gasovi
 • Nevoljni pokreti manjih zglobova šake
 • Maldigetsija
 • Suva usta
 • Prekomerna salivacija
 • Poremećaj ukusa
 • Edem usana
 • Akne
 • Gubitak kose
 • Prehlada
 • Depresija
 • Konstipacija
 • Mišićni i zglobni bol
 • Svrab
 • Krti nokti i kosa
 • Svrab
 • Osip

U slučaju pojave sledećih simptoma neophodno je konsultovati se sa ordinirjaućim lekarom:

 

 • Umor ili malaksalost
 • Izražena žeđ
 • Učestalo mokrenje
 • Otežano kretanje
 • Gubitak svesti
 • Konvulzije
 • Nesvestica, vrtoglavica, malaksalost
 • Poremećaji srčanog rada
 • Konfuzija
 • Gubitak daha
 • Auditivne ili vizuelne halucinacije
 • Glavobolja
 • Ukrštanje pogleda
 • Glavobolja
 • Hladnoća distalnih krajeve ekstremiteta
 • Otok stopala, članaka i potkolenica

Sa druge strane, neophodno je prekinuti sa upotrebomlitijuma i konsultovati se sa ordinirajućim lekarom u slučaju pojave sledećij simptoma:

 

 • Pospanost
 • Nekontrolisan tremor
 • Slabost mišića i pojava tikova
 • Poremećaj koordinacije
 • Dijareja
 • Gubitak apetita
 • Povraćanje
 • Otežan govor
 • Vrtoglavica
 • Tinitus
 • Poremećaji vida

Kontraindikacije i mere opreza udržena sa primenom Litijuma

 

Na početku terapije Litijumom, neophodno je da protekne 2 do 3 nedelje radi postizanja efekta, te se pekid terapije vši po konsultaciji sa ordinirjaućim lekarom.

 

Stoga, pre početka terapije litijumom neophodno je informisati lekara o sledećem:

 

 • U slučaju alergijskih reakcija na aktivnu supstancu ili druge lekove
 • U slučaju primene drugih lekova, biljnih preparata ili suplemenata,  a naročito  diuretika, acetazolamida, aminofilina, ACE inhibitora, antagonista angiotenzin II receptora,  antacid, kafeina, blokatora kalcijumskih kanala, metildope, metronidazola, NSAID, kalijum jodida, SSRI i teofilina

 

 • U slučaju poremećaja srca, bubrega, mozga, tiroidnih poremečaja, Brugada sindroma, kao i u slučaju porodične istorije iznenadnog letalnog ishoda.

 

 • U slučaju trudnoće ili dojenja

 

Najzad, prepoučuje se konsultovati se sa hirurgom ili stomatologom  u vezi sa primenom litijuma pre hirurških intervencija.