Meropeneom se primenjuje u slučaju komplikovanih infekcija kože izazvanih određenim vrstama Stafilokokus aureusa, Streptokokus piogenesa, Streptokokus agalaktije, viridians streptokoka, vankomicin-rezistentnih Enterokoka, Pseudomonas aeruginoze, Ešerihije koli, Proteus mirabilis, Bakteroides fragilis i nekih vrsta Peptostreptokokusa.

 

Takođe se primenjuje u lečenju komplikovanih apendecitisa izazvanih viidans streptokoakma, Ešerihijom koli, Klebsijelom pneumonije, Pseudomonas aeruginoza, Bakteroides fragilis, Bakteroides tetaiotaomikron i Peptostreptokokus rodom.

 

Najzad, primenjuje se u lečenju bakterijskog meningitisa izazvanog Streptokokom pneumonije, određenim vrstama Hemofilusa influence i Najserijom meningitides.

 

Šta je Meropeneom ?

Meropeneom je antibiotic koji deluje putem inhibicije sinteze zida bakterijske ćelije.

 

Kako se primejuje Meropenem?

U principu, Meropenem se administrira intravenski.

 

Neželjeni efekti udruženi sa pimenom Meropenema

 

Najčešći neželjeni efekti udruženi sa primenom Meropenema mogu biti crvenilo i otok na mestima injekcije.

 

Ređi efekti mogu biti:

 • Konstipacija
 • Cijanoza usana i kože
 • Groznica
 • Hladno preznojavanje
 • Konfuzija
 • Vrtoglavica
 • Ili osećaj malaksalosti
 • Ubrzan srčani rad
 • Ubrzan ili slab puls
 • Temperatura
 • Svrab ili osip kože
 • Otežano disanje ili vizing

 

Kontraindikacije i mere opreza udružene sa primenom Meropenema

Pre primene Meropenema, neophodno je informisati ordinirajućeg lekara u vezi sa:

 

 • U slučaju alergijske reakcije na lekove, a naročito antibiotika
 • U slučaju primene medicinskih produkata, biljnih preparata ili suplemenata, a naročito probenecida, valproične kiseline, divalproeksa ili lekova koji povećavaju rizik za nastanak konvulzija
 • U slučaju postojanja poremećaja funkcije bubrega ili jetre, bakterijskog meningitisa, konvulzija ili poremećaja centralnog nervnog sistema (na primer povrede mozga).
 • U slučaju hemodijalize
 • U slučaju trudnoće ili dojenja.