Metadon se primenjuje u lečenju težeg stepena bola kod osoba kod kojih je indikovana 24-časovna upotreba  analgetika i kod osoba koje ne tolerišu druge lekove.

Takođe se primenjuje u cilju prevencije apstinencijalnih simptoma kao i kod osoba na detoksikaciji od opijata.

 

Šta je Metadon?

 

Metadon je narkotik. Deluje putem modifikacije  načina odgovora mozga i nervnog sistema na prisustvo bola. U slučaju zavisnosti od opioida, izaziva slične efekte na lekove, te prevenira nastanak apstinencijalnih simptoma kod osoba koje su prestale da ih uzimaju.

 

Kako se primenjuje Metadon ?

 

Metadon se može administrirati u obliku tableta  za gutanje, rastvorljivih tableta, rastvora ili koncentrovanih rastvora. Kada se primenjuje  u cilju otklanjanja bola, neophodno je da se  dozira na svakih 8-12 sati. Kada se primenjuje u sklopu detoksifikacionog programa, doziranje je individualno. Ordinirajući lekar može promeniti dozu metadona tokom tretmana, ipak,  promena doziranja se ne vrši bez prethodne konsultacije sa lekarom. Iznenadni prekiti terapeutskog protokola ne vrše se bez prethodne konsultacije sa lekarom budući da su efekti slični  apstinencijalom sindromu.

 

Neželjeni efekti udruženi sa Metadonom

 

Metadon često izaziva ozbiljne respiatorne komplikacije, naročito tokom 72 časa od poletka lečenja i kada god se doza povećava.

 

Najčešći neželjeni efekti tokom primene ovog leka mogu biti:

 

 • Slabost
 • Glavobolja
 • Mučnina
 • Povraćanje
 • Gubitak apetita
 • Gojaznost
 • Želudačni bol
 • Suva usta
 • Otežan govor

 

 • Pojačano znojenje

 

 • Crvenilo

 

 • Otežana mikcija
 • Poremećaji raspoloženja
 • Insomnija
 • Poremećaji seksualne funkcije
 • Poremećaji menstrualnog ciklusa

 

U slučaju pojave sledećih komplikacija neophodno je konsultovati se sa lekarom:

 

Konvulzije

Svrab

Urtikarija

Osip

Otok lica, očiju, usana, jezika ili ždrela

Promuklost

Otežano disanje

Otežano gutanje

Vizuelni i auditorni poremećaji

 

Kontraindikacije i mere opreza udružene sa primenom Metadona

 

Primenu METADONA ne bi trebalo naglo prekidati, već isključivo pod nadzorom lekara, koji će postepeno redukovati dozu.

 

Metadon može izazvati pospanost i nesposobnost upravljanja motornim vozilom kao i ručnim mašinama. Može takođe izazvati vrtoglavicu tokom naglog ustajanja. Neophodno je izbegavati konzumaciju grejpfurta tokom lečenja metadonom.

 

Pre primene leka, neophodno je informisati lekara u vezi sa:

 • U slučaju alergijske reakcije na aktivnu supstancu, metabolite ili druge lekove
 • U slučaju primene drugih meidicnskih produkata, biljnih preparata ili suplemenata, a naročito antihistaminika, buprenorfina, butorfanola, kalcijumskih antagonsita, fluvoksamina, lekova u terapiji HIV, glaukoma, iitabilnog crevnog sindroma, Parkinsonovog oboljenja, ulkusa i urinarnih poremećaja, nalbufina, fenitoina, rifampina i kantariona.
 • U slučaju upotrebe MAO inhibitora, čak i kada je lečenje prekinuto na dve nedelje.
 • U slučaju postojanja paralitičkog ileusa, gastrointestinalnih blokova, hipotenzije, Adisonovog oboljenja, konvulzija, poremećaja koji izazivaju otežanu mikciju ili poremećaje žučne kese kao i pankreasna oboljenja, poremećaje jetre, ili tiroidne ili bubrežne poremećaje
 • U slučaju prethodne opertivne procedure ili postojanja tranzitornog crevnog pokreta kroz digestivni trakt
 • U slučaju trudnoće ili dojenja

 

Neophodno je informisati hirurge ili stomatologe u slučaju primene Metadona. Metadon može izazvati konstipaciju, te je u tim slučajevima neophodno implementirati adekvatne dijetarne mere radi prevencije.