Naltrekson je antagonist opioida. Deluje putem redukcije žudnje za alkoholom i blokiranjem efekata lekova i opijatnih lekova.

 

Šta je naltrekson?

 

U sklopu savetovališta i socijalne podrške, Naltrekson je od benefita kod osoba na terapiji odvikavanja  od alkohola.

 

Kako se primenjuje Naltrekson ?

 

Naltrekson se primenjuje oralno u vidu tableta. Tokom lečenja u kućnim uslovima, tableta jednom dnevno kad godje to neophodno, te na klinici ili bolnici, gde se može administrirati  1 tableta dnevno u trajanju od 2 do 3 dana osim nedelje.

 

Neželjeni efekti udruženi sa Naltreksonom

Najčešći neželjeni efekti udruženi sa primenom Naltreksona mogu biti:

 

Anksioznost

Povećanje ili gubitak energije

Vrtoglavica

Konstipacija

Dijareja

Bol ili želudačni grčevi

Mišićni spazmi

Nesanica

Iritabilnost

Glavobolja

Mučnina

Nervoza

Nervoza

Gubitak apetita

Plakanje

Osip

Pospanost

Povraćanje

 

Neophodno je konsultovati se sa ordinirjaućim lekarom u slučaju nastanka:

 

Vizuelne ili auditivne halucinacije

Konfuzija

Poremećaji vida

Povraćanje ili teža dijareja

 

Kontraindikacije i mee opreza udružene sa priemnom naltreksona

 

Naltrekson se ne primenjuje kod osoba kojejoš uvek koriste lekove ili konzumiraju alkohol.

 

Pre primene leka, neophodno je informisati lekara o:

 

U slučaju pojave alergijskih reakcija na naltrekson, druge opioide ili lekove

U slučaju primene (unazad 10 dana) narkotika, lekova, metadona, antidijaroika, antitusika ili analgetika

U slučaju primene drugih lekova, biljnih preparata ili suplemenata, a naročito disulfirama i tioridazina

U slučaju depresije ili poremećaja bubrega

U slučaju trudnoće ili dojenja

 

Neophodno je informisati hirurga ili stomatologa u vezi sa primenom Naltreksona.