Oksazepam je benzodiazepam. Deluje putem usporavanja moždane aktivnosti u cilju indukcije psihološke reakcije.

 

Šta je Oksazepam ?

 

Oksazepam se primenjuje tokom anksioznosti, uključujući i odreene forme udružene sa apstinencijalnim sindromom. Takođe se primenjuje u lečenju iritabilnog crevnog sindroma.

 

Kako se primenjuje Oksazepam?

 

Oksazepam se primenjuje peroralno, najčešće u formi tablet ili kapsula. Preporučena dnevna doza je 3-4 doze na dan.

Neželjeni efekti udruženi sa primenom Oksazepama

 

Oksazepam može izazvati pojavu zavisnosti. Ostali neželjeni efekti mogu uključivati sledeće:

 

 • Poremećaje seksualne funkcije ili performansi
 • Vrtoglavicu
 • Konstipaciju
 • Slabost
 • Dijareju
 • Otećano mokrenje
 • Nemir ili uzbuđenje
 • Učestalo mokrenje
 • Želudačne tegobe
 • Suva usta
 • Pospanost
 • Malaksalost
 • Promene apetita
 • Poremećaji vida

Neophodno je konsultovati se sa lekarom u slučaju pojave sledećih simptoma:

 

 • Poremećaji srčanog rada
 • Otežano disanje ili gutanje
 • Groznica
 • Teži osip kože
 • Žutica
 • Shuffling
 • Fini tremor ili nemogućnost mirovanja

 

Kontraindikacije i mere opreza udružene sa primenom Oksazepama

 

Oksazepam može uticati na sposobnost upravljanja motornim vozilom ili ručnim mašinama.

Konzumacija alkohola može pojačati neželjene efekte ovog leka, dok se efektivnost smanjuje konzumacijom alkohola.

 

Pre primene Oksazepama, neophodno je konsultovati se  sa ordinirajućim lekarom:

 

 • U slučaju alergijske reakcije na aktivnu susptancu, metabolite ili druge lekove
 • U slučaju primene drugih lekova, biljnih preparata ili suplemenata,a a naročito antihistamina, digoksina, levodope, antidepreseiva, antikonvulziva, lekova u terapiji Parkinsonovog oboljenja, analgetika, lekova u terapiji astme, prehlade ili alergija, mišićnih relaksanasa, rifampina, sedativa, lekova u terapiji nesanice, teofilina
 • U slučaju glaucoma, konvulzija, poremećaja respiratornog sistema, oboljenja jetre ili srca
 • U slučaju trudnoće ili dojenja

 

Neophodno je informisati hirurga ili stomatologa u slučaju primene Oksazepama.