Pilokarpin se primenjuje u lečenju suve usne duplej izazvane radioterapijom kod indiividua sa dijagnostikovanim karcinomom.  Takođe se primenjuje kod osoba sa Sjogrenovim sindromom.

 

Šta je Pilokarpin ?

 

Pilokarpin je lek koji deluje putem povećanja sekrecije salive iz pljuvačnih žlezda.

 

Kako se primenjuje Pilokarpin ?

Pilokarpin se primenjuje peroralno. Tokom lečenja, savetuje se unos veće količine vode.

Neželjeni efekti udruženi sa primenom Pilokarpina

Najčešći neželjeni efekti udruženi sa pilokarpinom mogu biti:

 

 • Groznica
 • Vrtoglavica
 • Crvenilo
 • Učestalo mokrenje
 • Mučnina
 • Sekrecija iz nosa
 • Znojenje
 • Poremećaji vida
 • Malaksalost

Neophodno je informisati ordinirajućeg lekaa u vezi sa pojavom:

 

 • Osipa
 • Urtikarije
 • Svraba
 • Otežanog disanja
 • Stezanja u grudima
 • Otoka usana, lica, jezika ili usne duplje
 • Abdominalni bol
 • Otežano disanje
 • Poremećaji srčanog ritma
 • Konfuzija
 • Pojačano znojenje

 

 • Pojačano suzenje

 

 • Glavobolja

 

 • Tremor

 

 • Povraćanje

 

Kontraindikacije i mere opreza udružne sa primenom pilokapina

Pilokarpin redukuje sposobnost upravljanja motornim vozilom kao i ručnim mašinama. Ovaj neželjeni efekat može biti pojačan primenom alkohola i određenih lekova.

Pre primene pilokarpina (potrebno je 12 nedelja), neophodno je informisati ordinirajućeg lekara u vezi sa:

 

 • U slučaju alergijske reakcije na aktivnu supstancu, metabolite ili druge lekove ili hranu
 • U slučaju primene drugih lekova, biljnih preparata ili suplemenata, a naročito parasimpatikomimetika, beta blokatora i antiholinergičkih lekova
 • U slučaju retinalne ablacije,infkcije oka, kardiovaskularnih poremećaja, astme, COPD, poremćaja bubrega ili jetre, renalne kalkuloze ili bilijarnih konkremenata kao i psihijatrijskih oboljenjna
 • U slučaju trudnoće ili dojenja