Propolis se primenjuje u različite svrhe u medicine, ali mu efikasnost još uvel nije naučno dokazana. Primenjuje se u lečenju ulkusa, bakterijskih infekcija (uključujući i tuberkulozu), virusne infekcije (prehlada, grip), gljivične infekcije i protozoes. Porpolis se takođe primenjuje u poboljšanju imunološlkih funkcija, lečenju gastrointestinalnih poremećaja i deluje kao antiinflamatorni  i antioksidativni agens.

 

Prema naučnim studijama, može biti od benefita u lečenju prehlada i genitalnog herpesa. Takođe se primenjuje u lečenju bola i otoka nakon oralni intervencija,

.

Šta je Propolis ?

Porpolis je rezinu slična supstanca koja se produkuje u pupoljcima topola i četinara. Deluje antiinflamatrono, antimikrobijalno, antioksidantno i imunomodulatorno. Propolis poseduje takođe određena antikancerozna svojstva.

 

Kako se primenjuje Propolis ?

Propolis se može administrirati peroralno (u obliku kapi ili speja) ili topikalno na afeciranu regiju kože.

Neželjeni efekti udruženi sa Popolisom

Propolis se smatra sigurnim lekom za peroralnu primeu ili za lokalnu aplikaciju kod osoba alergičnih na pčele ili pečlinje produkte. Ipak, u određenim slučajevima može izazvati iritaciju usne duplje ili oralnih ulkusa. Njazad, Porpolis može ubrzati proces zgrušavanja krvi.

 

Kontraindikacije i mere opreza udružene sa primenom Propolisa

Pre primene Propolisa, neophodo je informisati ordinirajućeg lekara u vezi sa:

 

  • U slučaju alergijske reakcije na aktivnu supstancu, metabolite ili druge lekove, a naročito produkte pčelinjeg porekla kao što su med, salicilati ili Peru balsam
  • U slučaju primene drugih lekova, biljnih preparata i suplemenata, a anolito antikoagulanasa (aspirina, klopidogrela, dalteparina, varfarina i dugih lekova), siiša (anđelskog korena), karanfilića, đumbira, belog luka, ginka, žen-šena.
  • U slučaju astme, poremećaja krvi ili alergija

Neophodno je informisati hirurga i stomatologa u vezi sa planiranjem operativnog zahvata u slučaju primene Propolisa.

Preporučuje se obustava terapije u trajanju od 2 nedelje pre operativnog zahvata.

 

Propolis se smatra sigurnim lekom tokom gestacionog perioda i laktacije, ali je neophodno konsultovati se sa ordinirajućim lekarom.