Feksofenadin se primenjuje u cilju lečenja alergijskih simptoma kao što su kijanje, rinoreja, iritacija ždrela ili očna nelagodnost. Takođe se primenjuje u lečenju koprivnjače ili pojave svraba.

 

Šta je Feksofenadin ?

 

Feksofenadin predstavlja antihistaminic. Deluje ptuem blokiranja aktivnost ihistamina, koji predstavlja molekul odgovoran za nastanak alergijskih simptoma.

 

Kako se primenjuje Feksofenadin ?

 

Feksofenadin se primenjuje putem oralne suspenzije (tablete ili capsule) i uzima se sa vodom.

Neželjeni efekti udruženi sa primenom Feksofenadina

 

Najčešći neželjeni efekti udruženi sa primenom Feksofenadina mogu biti:

 

 • Bol u leđima
 • Vrtoglavica
 • Glavobolja
 • Želudačne tegobe

U slučaju pojave sledećih simptoma, neophodna je pravovremeno informisati ordinirajućeg lekara:

 

 

 • Osip
 • Urtikarija
 • Svrab
 • Otežano disanje
 • Stezanje u grudima
 • Otok usne duplje, lica,usana ili jezika
 • Otalgija
 • Goznica
 • Teži stepen ili dugotrajni kašalj ili povraćanje

 

Kontraindikacije i mere opreza udružene sa primenom Feksofenadina

 

Tokom lečenja Feksofenadinom, ne prepoučuje se unositi veće količine sokova. Efikasnost ovih lekova može biti redukovana unosom određenog voća kao što je grejpfrut, jabuke i pomorandže. Takođe je neophodno ne primenjivati istovremeno ovaj lek sa antacidima koji sadrže aluminijum ili magnezijum.

U cilju dobijanja detaljnijih informacija, neophodno je konsultovati se sa ordinirajućim lekarom ili farmaceutom.

 

 

Feksofenadin može izazvati vrtoglavicu koja može uticati na sposobnost upravljanja motornim vozilom i ručnim mašinama te biti pojačana upotrebom alkohola.  Stoga, njeogova upotreba se može prekinuti na period od nekoliko dana radi dodatnog ispitivanja.

Pre primene Feksofenadina, neophodnp je informisati lekara o :

 

 • U slučaju postojanja alergije na aktivnu supstancu, metabolite ili druge lekove ili hranu
 • U slučaju primene drugih lekova, biljnih preparata ili suplemenata, a anročito eritromicina i ketokonazola
 • U slučaju poremećaja funkcije bubrega ili mikcije
 • U slučaju trudnoće ili dojenja

 

Lek se ne preporučuje kao terapija kod odraslih budući das u osetljiviji na njegove efekte. Takođe se  izbegava primena ovog leka kod dece mlađe od 6 meseci, budući da njegova efikasnost i sigurnost nije potvrđena.