Furosemid predstavlja diuretic. Deluje putem stimulacije bubrežnu eliminaciju toksina izvan organizma  putem urina, prekomerne tečnosti i minerala.

Šta je Furosemid ?

Furosemid se primenjuje kao monoterapija ili u kombinaciji sa drugim lekovima u cilju lečenja hipertenzije.

 

Takođe se primenjuje u lečenju edema (nakupljanja tečnosti) usled određenih poremećaja, uključujući i kadiovaskularne, bubrežne ili poremećaje jetre.

 

Kako se primenjuje Furosemid ?

 

Furosemid se primenjuje peroralno, u principu u obliku tableta ili tečnih rastvora.

Najčešće se doziranje u pojedinačnoj dnevnoj dozi ili na 12 časova, dok se u terapiji edema može ordinirati u periodu od nekoliko dana ili nedelja.

 

Neželjeni efekti udruženi sa primenom Furosemida

Najčešći neželjeni efekti Furosemida mogu biti:

 

 • Učestalo mokrenje
 • Poremećaj vida
 • Glavobolja
 • Konstipacija
 • dijareja

 

Neophodno je informisati ordinirjaućeg lekara u slučaju pojave sledećih simptoma:

 

 • temperatura
 • tinnitus
 • poremećaj sluha
 • osip kože
 • urtikarija
 • ulkusi ili pjava fleka
 • otežano disanje
 • urtikarija
 • otežano gutanje
 • žutica

 

Kontraindikacije i mere opreza udružene sa primenom Furosemida

Furosemid može povećati osetljivost kože na sunčeve zrake. Tokom ovog lečenja trebalo bi izbegavati produženu ekspoziciju sunčevoj svetlosti i aplikovati zaštitne naočari.

 

Lek može takođe izazvati pojavu vrtoglavice i nesvestice tokom prelaska iz ležećeg u uspravni položaj.

 

Neophodno je pažljivo povećati dozu leka, naočito u prvih nekoliko dana lečenja.

 

U slučaju lečenja Sukralfatom, lek se unosi 2 sata pre i 2 sata nakon primene Furosemida.

 

Pre primene Furosemida neophodno je informisati ordinirajućeg lekara u vezi sa :

 

 • U slučaju alergijske reakcije na aktivnu supstancu, metabolite ili druge lekove
 • U slučaju primene dugih lekova, biljnih preparata ili sedativa, a naročito antibiotika, ACE inhibitora, antagonista receptora angiotenzina II, aspirina i drugih salicilata, barbiturate, kortikosteroida, cisplatina, ciklosporina, digoksina, etakrinske kiseline, indometacina, laksativa, litijuma, lekova u terapiji dijabetesa, hipertenzije i bola, metotreksata i fenitoin probenecida
 • U slučaju poremećaja koji preveniraju kompletnu evakuaciju mokraćne bešike, dijabetesa, gihta, eritematoznog lupusa, poremećaja bubrega ili jetre
 • U slučaju trudnoće ili dojenja