Galantamin predstavlja inhibitor acetilholinesteraze, enzima na nivou sinapsi – kontaktnim mestima izme]u neurona koji omogućava tansmisiju nervnih impulsa na nivou ćelija – te je odgovoran za neurotransmitter acetilholin. Njegov farmakološki efekat je baziran na povećanju koncentracije dopamina, čiji je nivo snižen kod individual sa Alchajmerovom bolešću.

 

Šta je Galantamin ?

Galantamin se primenjuje u cilju olakšanja simptoma Alhajmerovog oboljenja i vaskularne demencije. U principu, ovaj lek usporava progresiju oboljenja, uslovljava nastanak poremećaja memorije

 

Šta je Galantamin ?

Galantamin rse primenjuje u lečenju simptoma Alchajmerovog oboljenja i vaskularne demencije. U pincipu, ovaj lek usporava pogresiju oboljenja, poremećaje memorije, konfuzije i bihejvioralne promene uduržene sa Alchajmerovim oboljenjem. Ipak, galantmain ne predstavlja lek za Alchajmerovo oboljenje ili drugi oblik demencije za koje se može ordinirati.

 

Kako se primenjuje Galantamin?

 

Galantamin se može primenjivati u formi kapsula sa modifikujućim-oslobađanjem (gutanje u celosti) ili u vidu rastvora za peroalnu primenu (koji se može dodati nealkoholnim pićima). Unosi se nakon obroka (istovremeno sa užinom ili nakon obroka).

 

U cilju efikasnijeg tretmana neophodno je pažljivo se pridržavati instrukcija ordinirajućeg lekara. U principu, inicijalni tretman podrazumeva unos niskih doza koje se postepeno povećavaju u cilju izbegavanja neželjenih efekata.  Tokom lečenja neophodno je unositi dosta tečnosti. U cilju da se doza preskoči, neophodno je uneti dve doze istovremeno ili u kraćem vremenskom intervalu.

 

Neželjeni efekti udruženi sa primenom Galantamina

Najčešći neželjeni efekti udruženi sa primenom Galantamina mogu biti:

 • Osežaj umora ili malaksalost
 • Maldigestija
 • Želudačni bol
 • Dijareja
 • Vrtoglavica
 • Nesvestica
 • Pospanost
 • Glavobolja
 • Tremor
 • Fluktuacije krvnog pritiska
 • Gubitak apetita
 • Gubtak na telesnoj težini
 • Pojačano znojenje
 • Promene raspoloženja

 

Kontraindikacije i mere opreza udružene sa primenom Galantamina

Pre nego se započne sa primenom Galantamina  preporučuje se informisati ordiniajućeg lekara u vezi sa postojanjem alergija na aktivnu supstancu ili druge lekove, u slučaju trudnoće ili dojenja., poremećaja jetre, bubrega, kardiovaskularnog i respiratornog poremećaja, dugotrajnije konstipacije, poremećaja mikcije, želdačnih ulkusa ili nedavnih operativnih zahvata na želucu, crevima ili mokraćnoj bešici. Nadalje, neophodno je informisati ordinirajućeg lekara u vezi sa korišćenjem određenih medikamenata, suplemenata ili njihove istovremene primene.