Mokraćna bešika

 

Mokraćna bešica predstavlja  organ  urinarnog sistema, te  predstavlja rezervoar mokraće unutar rastegljive mišićne strukture.

U njoj se skladišti mokraća koju produkuju bubrezi (urin se akumulira unutar mokraćne bešike i evakuiše putem uretre). Zajedno sa uretom čine donji urinanri trakt.

Prima dva uretera (duktuse radi transporta urina ka bubezima i mokraćnoj bešici) putem kojih se urin evakuiše u spoljašnju sredinu preko uretre. Mokaćna bešika se refleksno  povećava u veličini u cilju akomodacije  radi povećanog volumena urina u organizmu.

 

Kada je mokraćna bešika prepunjena nastaju nervni impulsi koji šalju informacije ka mozgu.

 

 

Šta predstavlja mokraćna bešika ?

 

Mokraćna bešika predstavlja organ odgovoran za prikupljanje urina nastalog u bubrezima.

 

 

Bubrezi su  položeni različito  položeni kod osoba muškog i ženskog pola. Kod žena anatomska lokalizacija mokraćne bešike je ispod peritoneuma, a ispred uterusa, dok je kod muškaraca  lokalizovana iznad prostate, a ispred rektuma.

 

Struktua zida mokraćne bešike debljine je 0.5 cm i sačinjena je od dva omotača, jednog unutrašnjeg, mukoznog koji čine ragade u direktnom kontaktu sa urinom, dok je spoljašnji omotač građen od glatkoh mišićnog tkiva u tri sloja (mišić mokraćne bešike ili ekstruzor i mišić koji produkuje kontrakcije mokraćne bešike uz moguću prevremenu mikciju). Zid mokraćne bešike u kome su sadržani ureteri, građen je od dva specifična anti-refluksna mehanizma (za po svaki ureter) koji omogućavaju da se urin akumulira u mokraćnoj bešici bez zadržavanja u ureterima.

 

Niže partije mokraćne bešike, vrat mokraćne bešike, nastavlja se uretrom i sadrži sfinkter (uretralni sfinkter) koji omogućava otvaranje (u lsučaju potebe za mokrenjem) i zatvaranje (kada nije potrebno mokriti).

 

Prirodni rezervoar urina najčešće je oblika sfere, dok veličina i oblik ponekad mogu varirati u zavisnosti od količine mokraće sadržane u mokraćnoj bešici: u proseku odrasla osoba može deponovati oko 300 do 400 mililitara urina.

 

 

Koja je funkcija mokraćne bešike ?

 

Mokraćna bešika priapda urinarnom traktu. Osnovna funkcija joj da akumulira mokraću radi dalje evakuacije u spoljašnju sredinu.

Postoji nekoliko različitih stadijuma  kaakterističnih za mikciju: faza punjenja mokraćne bešike, tokom koje se mokraća produkuje u bubrrezima tesprovodi u mokraću bešiku i uretere (u ovoj fazi vrat mokraćne bešike i uretralnog sfinktera su zatvoreni), krajevi uretera koji se nalaze u mokraćnoj bešici tj. njenom zidu su zatvoreni tokom kontrakcije mokraćne bešike radi prevencije regurgitacije urina ka ureteru i bubrezima.

 

Kompletni sadržaj mokraćne bešike procenjuje se na otprilike 300-400 milimetara urina kod odraslih, što znači da je vat mokraćne bešike i uetralni sfinkter relaksiran te omogućava prolaz urina i kontrakciju mišića mokraćne bešike radi pražnjenja iste i prolaska urina kroz uretru.