Bronhije su cilindričnog oblika i locirane su između bifurkacije traheje i bronhiola. Njihova uloga jeste da omoguće transport vazduha od traheje do bronhiola i alveolusa.

U ljudskom organizmu postoje dva glavna bronha: desni  i levi bronh.

 

Bronhije predstavljaju deo respiratorne zone za kondukciju vazduha. Konduktivna zona podrazumeva traheju i farinks i odgovorna je za transfer vazduha u i izvan tela.

 

Bronhiole

 

Bronhiole predstavljaju male terminalne grane bronhija unutar pluća koje se karakterišu dijametrom manjim od jednog milimetra; ove grane se račvaju spolja ka plućnim alveolama koje se dele na sakuse (infundibule), ne-celularne male structure u obliku vreće aranžirane u grupice koje označavaju završne delove respiratornog  aparata.

 

Kroz zidove sakusa vrši se razmena gasova. Zidovi bronhiola karakterišu se kubičnim epitelnim ćelijama (uz prisustvo glatkog mišića i elastičnog vezivnog tkiva).

 

Bronhije predstavljaju respiratorne puteve koji sadrže kartilaginozne zidove. Hraskavica predstavlja vezivno tkivo koje podržava fizičke procese kao što je prevencije kolapsa bronhija tokom inspiracije i ekspiracije. Količina hrskavice u zidu brohna postepeno se smanjuje i nestaje nakon čega se bronhi dele na manje respiratorne puteve nazvane bronhiole.

 

Bronhiole su male terminalne grane u respiratornim putevima pluća. Poseduju dijametar manji od jednog milimetra. Bronhiole se granaju dalje te na svom kraju odnosno pulmonarnim alveolama granaju se na sakuse ili infundibule (ne-ćelijske male strukture u vidu vreće u vidu nakupina koje predstavljaju terminalne delove respiratonog trakta) kroz čije zidove se vrši razmena gasova u cirkulaciji. Zidovi bronhiola formiraju se od glatkih mišićnih vlakana i elastičnog vezivnog tkiva te se karakteriše kubičnim epitelom.

 

Šta predstavljaju bronhije i bronhiole ?

Strruktura glavnog bronha podseća na oblik drveta, te se definiše kao bronhijalno stablo. Nakon grananja bromhijalnog stable, postoji dodatno pulmonarno deljenje sa  obe alteralne strane: sastoji se od glavnog bronha, jednog spoljašnjeg i jednog unutrašnjeg, dva ili tri lobarna bronha kao i određenih segmentnih bronha od kojih potiču  završne bronhiole. Bronhijalne grane postaju postepeno manjeg diajmetra kako se ide ka bronhiolama na čijem kraju se nalaze alveole.

 

The right main stem bronchus is shorter and wider and measures about 2.5 centimetres. The right bronchus appears as a direct continuation of the trachea. On the other hand, the left bronchus is longer and measures about 5 centimetres in length. The right and left bronchi then divide into lobar bronchi and then continue into segmental or tertiary bronchi. Veins, arteries and lymphatics also enter the lungs together with the bronchi. The portion of the lung that is supplied by a segmental bronchus and its adjacent blood vessels is referred to as a bronchopulmonary segment.

 

 

Bronhije su sa spoljašnje strane prekrivene protektivnim omotačem i fibrokartilaginoznim mišićima, te dobijaju semi-rigidni izgled. Iznutra, bronhije su prekrivene određenim žlezdama  i mukoznim membranama, čiji zadatak jeste eliminacija bakterija, prašine i ostalih čestica koje se inhaliraju iz spoljašnje sredine.

 

Koje su osnovne uloga bronhija i bronhiola ?

 

Zadatak bronhija jeste da omogući transport vazduha od traheje ka bronhiolama. Bronhiole dozvoljavaju  razmenu gasova unutar krvi: njihove glavne grane dele se ka alveolama i alveolarnom infundibulumu. Bronhiole predstavljaju termianlne delove respiratornog sistema.