Šta je članak?

Članak je vrsta zgloba koji zajedno sa ostalim kostima koje se nalaze u stopalu čini deo skeletalnog sistema čoveka koji je odogovaran za uspostavljanje ravnoteže. Skeletalni sistem noge, čiji je glavni deo nožni članak, zadužen je za uspostavljanje pravilnog držanja tela prilikom obavljanja i statičnih i dinamičkih aktivnosti. Pod statičnim aktivnostima podrazumeva se stajanje, dok u dinamičke aktivnosti spadaju skakanje, hodanje i trčanje. Nožni članak takođe igra veoma bitnu ulogu u nošenju celokupne težine tela. Termin članak najčešće se odnosi samo na predeo nožnog članka, odnosno zgloba, koji se nalazi iznad risa stopala, dok se u medicini termin članak odnosi na širu regiju koja obuhvata sve kosti koje su povezane sa i potiču od zgloba. U nekim slučajevima termin članak odnosi se samo i na talokruralni zglob u nozi.

 

Nožni članak nastaje spajanjem tri različite kosti: tibije, odnosno kosti cevanice, fibule, odnosno tanje kosti koja se nalazi uz cevanicu i talusa, odnosno kosti stopala koja se nalazi iznad pete. Unutrašnji deo kosti cevanice povezan je sa spoljnim delom fibule putem zglobne čašice. Ovakva vrsta spoja između kostiju oneogućava zglobu da se pomera ka spolja. Pokretljivost i fleksibilnost članka ograničene su ligamentima. Iako ligamenti nožnog članka omogućavaju delimičnu lateralnu fleksibilnost, njihova primarna funkcija je održavanje telesne ravnoteže prilikom hoda po neravnim površinama kao i prevencija dislokacije zgloba. Prednji i zadnji talofibularni ligamenti zajedno sa kalkaneofibularnim ligamentima vezuju fibulu za kosti stopala i spoljnu stranu nožnog članka. Ove dve vrste ligamenata vezani su za kosti tarsusa deltoidnim ligamentom. Deltoidni ligament je vrsta veoma snažnog, pljosnatog ligamenta u obliku trougla.

 

Postoji nekoliko različitih vrsta medicinskih problema koji se mogu javiti na nožnom zglobu. Neki od njih su iščašenje zgloba, prelom zgloba, izvrnuće gornjeg dela zgloba, septički artritis, psorijazni artritis, artritis nožnog zgloba i reumatoidni artritis. Najveći procenat povreda zgloba nastaju kao rezultat pada. Izvrtanje stopala i udarac u nožni zglob takođe su česti uzroci povreda na ovom delu tela. Iako se iščašenje i izvrtanje zgloba smatra lakšom povredom, ozbiljan pad može dovesti do istezanja mišića zgloba kao i cepanja jednog ili više ligamenata koji se nalaze u ovom delu tela.

 

Ukoliko dođe do povrede nožnog članka ili se primete simptomi koji mogu ukazivati na prisustvo neke bolest zgloba neophodno je potražiti pomoć lekara. Hitnim lekarskim pregledom ustanoviće se tačna dijagnoza i na vreme se odrediti koji je najbolji način lečenja (operacija, imobilizacija gipsom, odmor i stavljanje hladnih obloga, fizikalna terapija, itd.) i sprečiti nastanak dodatnih komplikacija. Ukoliko se povreda nožnog članka ne leči na vreme, može doći do stvaranja hronične nestabilnosti članka koja može izazvati dosta ozbiljnije povrede koje se teže saniraju.

 

Koja je funkcija nožnog članka?

Glavna funkcija zglobova je omogućavanje pokretljivosti i fleksibilnosti kostiju, kao i omogućavanje širokog spektra pokreta. Nožni članak omogućava podizanje i spuštanje stopala u odnosu na pod. Ovaj zglob takođe omogućava i lateralnu pokretljivost stopala, odnosno pokretanje u stranu. Iako je ova vrsta pokretljivost dosta ograničena, ona omogućava hodanje po neravnim površinama. Lateralna pokretljivost zgloba takođe je veoma bitna za normalno kretanje tela. Hodanje, trčanje, skakanje i ostali slični pokreti pored vertikalne, zahtevaju i lateralnu pokretljivost. Povrede ligamenata koji se nalaze u nožnom zglobu mogu biti veoma opasne ukoliko se ne leče i izazvati hroničnu nestabilnost članka.