Šta je desna komora?

Desna komora je jedna od četiri srčane šupljine. Ima oblik trostrane piramide i smeštena je ispod desne pretkomore pored leve komore. Desna komora zadužena je za potiskivanje krvi sa ugljen-dioksidom kroz trolisni zalistak i dalje preko plućnog zaliska i plućnih arterija do pluća.

 

Srce je organ podeljen na nekoliko delova koji pomažu u obavljanju njegove osnovne funkcije: da pumpa krv bogatu kiseonikom prema ostalim delovima tela (ćelije, tkiva i organi) kako bi ih ishranila, i da primi krv sa ugljen-dioksidom koja se dalje šalje u pluća gde se obavlja razmena gasova i gde se krv snabdeva kiseonikom.

 

Komore su dve donje šupljine srca koje čine njegov glavni deo. One su smeštene odmah iza grudne kosti i naležu na dijafragmu.  Desna komora ima tanji zid od leve, kapacitet joj je oko 200 mililitara i komunicira sa desnom pretkomorom uz pomoć velikog otvora i zaliska (trolisnog zaliska) koji sprečava da se krv vrati u desnu pretkomoru. Desna komora odvojena je od leve interventrikularnom pregradom. Interventrikularna pregrada ima dva dela: membranozni i mišićni. Membranozni deo odvaja dve komore kao i desnu pretkomoru od desne komore. Mišićni deo odvaja dve komore.

 

Postoje tri stanja koja se povezuju sa desnom komorom i to su insuficijencija desne strane srca,  dvostruki otvor desne komore i aritmogena displazija desne komore.

 

  • Insuficijencija desne strane srca: stanje koje se javlja kada desna strana srca ne može efikasno da pumpa krv pa samim tim dolazi do blokade ili povratka krvi.
  • Dvostruki otvor desne komore: retko stanje koje je obično prisutno od rođenja. Javlja se kada je aorta povezana sa desnom komorom umesto sa levom (šupljinom koja u normalnim uslovima pumpa krv prema ostalim delovima tela).
  • Aritmogena displazija desne komore: retka nasledna bolest kod koje je mišić desne komore zamenjen masnim ili ožiljnim tkivom. Veoma je važna zato što je bitan uzrok ventrikularne aritmije kod dece i mladih osoba.

 

Koja je uloga desne komore?

Srce je pumpa koja prosleđuje krv bogatu kiseonikom iz pluća prema organima i tkivima u zamenu za krv bogatu ugljen-dioksidom koja mora da se u plućima obogati kiseonikom. Krv bogata kiseonikom prenosi se arterijom aortom do celog tela budući da se ona grana na manje arterije i na kraju kapilare. Krv bogata ugljen-dioksidom vraća se u srce preko vena odakle se šalje malim krvotokom u pluća gde se vrši razmena gasova, odnosno ugljen-dioksida za kiseonik.

Desna komora srca ima dva otvora na svojoj bazi: jedan je poznat kao desni atrioventrikularni otvor ili trikuspidalni otvor, koji čuva trikuspidalni zalistak koji sprečava da se krv iz desne komore vrati u desnu pretkomoru, a drugi je poznat kao plućni zalistak koji služi da usmeri krv prema plućima.